Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk

Skapad 2018-10-11 20:10 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med tal som är mindre än 1.

Innehåll

Mål med arbetet

 

Du ska:

 • kunna storleksordna bråktal
 • kunna addera bråktal med varandra, där nämnaren är lika
 • kunna växla mellan bråkform och blandad form
 • kunna räkna med del av antal

 

Begrepp

 • täljare
 • nämnare
 • halv
 • tredjedel
 • fjärdedel
 • femtedel

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att:

 • arbeta med konkret materiel för att se delar och helhet
 • diskutera hur man kan dela upp en hel i lika stora delar
 • diskutera hur man bildar bråktal
 • använda laborativt material för att dela upp bråk
 • jämföra bråk
 • arbeta med olika uppgifter på nomp
 •  

 

Visa din kunskap - bedömning

Du visar att du kan genom att vara aktiv när vi arbetar gemensamt på tavlan och/eller med konkret materiel. Du arbetar med dina arbetsuppgifter i pappersform och på din Chromebook.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Bråk

Storleksordna bråktal
Jag kan med viss säkerhet storleksordna olika bråktal.
Jag kan med ganska stor säkerhet storleksordna olika bråktal.
Jag kan med stor säkerhet storleksordna olika bråktal.
Addera bråktal
Jag kan med viss säkerhet addera olika bråktal med varandra.
Jag kan med ganska stor säkerhet addera olika bråktal med varandra.
Jag kan med stor säkerhet addera olika bråktal med varandra .
Växla mellan bråkform och blandad form
Jag kan med viss säkerhet växla mellan bråkform och blandad form.
Jag kan med ganska stor säkerhet växla mellan bråkform och blandad form.
Jag kan med stor säkerhet växla mellan bråkform och blandad form.
Räkna med del av antal
Jag kan med viss säkerhet räkna med del av antal
Jag kan med ganska stor säkerhet räkna med del av antal
Jag kan med stor säkerhet räkna med del av antal
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: