Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometriska objekt, längd och omkrets

Skapad 2018-10-11 20:50 i Långsjöskolan Norrtälje
Grundskola 4 Matematik
Du kommer att få repetera och lära dig nya namn på geometriska objekt, lära dig beskriva de olika geometriska objekten. Lära dig mer om längdenheter och mäta längd. Du kommer även att träna på räkna ut omkretsen hos olika geometriska objekten.

Innehåll

Mål för avsnittet

Du kommer att utveckla kunskaper om:

  • att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt.
  • att jämföra, uppskatta och mäta längd.
  • att omvandla längdenheter.
  • att mäta och beräkna omkrets.

 

Vi kommer att arbeta med förmågorna:

Problemlösning - att du kan välja rätt strategi för att lösa problemet.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Matriser

Ma
Geometriska objekt, längd och omkrets

Rubrik 1

Insats krävs
Godkända kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikation och resonemang
Du har svårt att beskriva geometriska objekt med minst tre begrepp.
Du kan beskriva geometriska objekt med minst tre begrepp. Ex: använda orden hörn, sida, parallella i rätt sammanhang.
Du kan beskriva objektet med minst fyra begrepp.
Metod
Du har svårt att uppskatta längd av vardagliga ting.
Du kan uppskatta längd av vardagliga ting. Ex: uppskatta hur hög en läskburk är.
Godtagbar uppskattad längd.
Metod
Du har svårt att avläsa längd.
Du kan avläsa längd
Begrepp
Du har svårt att omvandla längdenheter.
Du kan omvandla olika längdenheter. Ex: Du kan omvandla 4 m till 400 cm.
Metod
Du har svårt att använda en linjal och du behöver träna mer på att rita en angiven sträcka.
Du vet hur du använder en linjal och kan rita en längdangiven sträcka. Ex: Du kan med en linjal rita en 56 mm lång sträcka.
Metod
Du har svårt att räkna ut omkretsen hos de olika objekten.
Du kan räkna ut omkretsen hos olika geometriska objekt. Ex: Du kan räkna ut omkretsen av en kvadrat, där sidorna är måttangivna.
Metod
Du har svårt att räkna ut sidorna i en kvadrat, om du vet omkretsen.
Du kan räkna ut hur långa sidorna är i en kvadrat, om du vet omkretsen. Ex: Hur lång är sidorna om omkretsen är 16 cm.
Metod och kommunikation och resonemang
Du har svårt att rita upp, mäta sidorna och beräkna omkretsen.
Du kan rita upp valfritt geometriskt objekt, mäta sidorna och beräkna omkretsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: