Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns språkliga och komunikativa utveckling

Skapad 2018-10-11 21:46 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Förskola
Med hjälp av språklek och TRAS arbetar vi på ett lustfyllt sätt med språket.

Innehåll

Nuläge:

Hur ser det ut just nu? Vilka behov ser vi i den aktuella barngruppen? 

Barngruppen består av 14 barn (samt 3 st från pedagogisk omsorg )

Vi ser att barnen är intresserade av böcker och väljer gärna det självmant.

Somliga behöver träna på uttal och andra på turtagning samt uthållighet.

 

Mål:

Vilka mål ska nås?

Vi vill att barnen ska utvidga sitt ordförråd. .

Och samtidigt vill vi också att barnen får träna på turtagning, och prata inför en liten grupp.

Syfte: 

Varför ska dessa mål nås? Varför har vi valt aktiviteten??

Vi anser att det är viktigt att lära sig språket tidigt och kunna göra sig förstådd både bland kompisar och pedagoger. 

Genomförande: 

Hur genomför vi verksamheten/aktiviteten? Vilken tids innebördplan har vi? Vilka ska vara delaktiga?

Vi använder oss av rim och ramsor, böcker samt lyssna på ord och lär sig förstå ordens innebörd. 

Att pedagogerna alltid benämner ord från vardagen vid samling, på/avklädning och matsituationer mm.

Att vi medvetet planerar språklek minst en dag i veckan.

 

Dokumentation:    

Hur dokumenterar vi? Vad behöver vi få med i dokumentationen?
 På förskolenivå, avdelningsnivå, gruppnivå? och barnnivå? 
Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

 

Utvärdering: 

Hur utvärderar målen och syfte samt hur väl aktiviteten fungerat?

Vi använder oss av TRAS och vid egen planeringstid.

 

Ansvar:

Vilket ansvar har vem? 

Hela arbetslaget

Koppla läroplansmål nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: