Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sårbara platser

Skapad 2018-10-12 07:02 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap Geografi
Det finns olika anledningar till att vissa platser är sårbara. Ibland är det människan som har skapat problemen och i andra fall är det naturen själv som är upphov till problemen. Skogsbränder kan till exempel uppstå på grund av både människa och miljö.

Innehåll

Vilka frågor kommer vi svara på? 

 • Hur kan vi identifiera sårbara platser.
 • Vad är en sårbar plats?
 • Kan den vara sårbar ur olika perspektiv?
 • Var hittar vi sårbara platser?
 • Hur skapas en sårbar plats?
 • Vad kan man göra för att hjälpa människor i dessa miljöer?
 • Varför svälter människor på Afrikas horn?
 • Vilka konsekvenser får svälten på Afrikas horn?
 • Varför uppkommer öken och torka?
 • Varför kan man inte lita på världskartor?
 • Vad är en kartprojektion?
 • Vad skiljer en världsdel från en kontinent och vilka är de?
 • Vad har man för hjälp av breddgrader och längdgrader?
 • Varför emigrerar/flyr människor och till vad?
 • Hur är det att komma till Sverige som ensam ungdom/barn

Efter avslutat område ska du kunna: 

 • Se konsekvenser av politiska beslut och naturens lagar.
 • Se samband mellan sårbara platser och fattigdom.
 • Dra slutsatser på hur man kan lösa dessa problem.
 • Se orsaker till att platser blir sårbara, och vilken roll människan spelar.

Hur kommer vi svara på de här frågorna?

 • Vi kommer ha genomgångar, där vi pratar om fakta, begrepp, orsaker och konsekvenser 
 • Vi kommer ha diskussioner i smågrupper och helklass 
 • Vi kommer arbeta med statistik från olika typer av källor 
 • Vi kommer kolla på film och arbeta med instuderingsfrågor för att fördjupa vår kunskap

Hur kommer vi visa våra kunskaper? 

 • Kunskaper, resonemang, slutsatser, analyser och begreppsanvändning som du gör muntligt under genomgångar och diskussioner 
 • Kunskaper, resonemang, slutsatser, analyser och begreppsanvändning som du gör skriftligt genom instuderingsuppgifter
 • Allt kommer ingå i bedömningsunderlaget

Filmer och övrigt material

"THE IMPOSSIBLE" - spelfilm om tsunamin i Thailand.

Studi.se - Film och Quiz om plattektonik

 

 

Uppgifter

 • Naturgivna risker och hot

 • Energi

 • Hållbar utveckling - Hållbar utveckling Fördjupning 1

 • Sårbara platser

 • Sårbara platser - fördjupning

 • Sårbara platser - muntlig redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: