Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Didaktisk planering, fokusområde 2018/19 Brune förskola

Skapad 2018-10-12 09:31 i Brune förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Hur kan barnens fantasi och kreativitet bidra till en hållbar framtid? Återvinning - Vem är vinnaren?

Innehåll

Fokusområde 2018-2019

Hållbarhet - från det enkla till det komplexa

Fantasi och kreativitet i relation till hållbarhet

 

Bakgrund

Vi har tidigare läsår jobbat med hållbarhet med de ekologiska och sociala dimensionerna i fokus. Hållbarhetstänket har varit ett genomgående inslag i verksamheten. Vi ser att barnen har mycket fantasi och kreativitet inom sig som de gärna vill få utlopp för. Vi har under tidigare läsår fokuserat mer på läroplanens målområden naturvetenskap, språk & kommunikation, samt matematik. Målområdet teknik kvarstår.

  

Syfte

 • Utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna (socialt, ekonomiskt och ekologiskt) få en samsyn kring vad detta innebär genom att problematisera dimensionerna.
 
 • Ge barnen förutsättningar och tillit till sin egen förmåga att bli framtidens hoppgörare.
 
 • Uppmuntra barnen till socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbarhetstänk.
 
 • Utmana barnen i att använda sin fantasi och kreativitet.

 

 

  Målformulering

 • Förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.
 
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 
 • Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära.
 

 

Målkriterier

 • Vi skapar förutsättningar för att barnen ska känna sig delaktiga och viktiga, att de kan påverka både här och nu samt sin egen framtid.
 
 • Vi ser att barnen ser skräp som tillgång och får känslan av värdet utav återvinning.
 
 • Vi ser att barnen skapar förståelse för fantasi och kreativitets värde i samhället.

 

 

Arbetssätt

Vad

Vi arbetar med hållbarhet i relation till teknik utifrån fantasi och kreativitet.

 

När

Kontinuerligt i den vardagliga verksamheten, främst under projekttid tisdagar till torsdagar.


Hur

Vi erbjuder barnen olika aktiviteter och material i olika sammanhang. Barnen erbjuds samma aktivitet mer än en gång och på olika sätt.Varför

Vi utgår från barnens intressen och nyfikenhetsfrågor och tar tillvara på detta genom att arbeta temainriktat med fördjupande projekt genom faktaböcker samt de digitala verktyget.

 

 

Litteratur

 • Björklund, Sanne (2014) Lärande för hållbar utveckling – i förskolan. Lund: Studentlitteratur AB.

 

 • Änggård, Eva (2012) Att skapa platser i naturmiljöer: Om hur vardagliga praktiker i en Ur och Skur-förskola bidrar till att ge platser identitet.

 

 • Ärlemalm-Hagsér (2012) Lärande för hållbar utveckling i förskolan. Kunskapsinnehåll, delaktighet och aktörskap kommunicerat i text. Nordisk barnhageforskning, vol. 5, nr. 14, s. 1–17).

 

 • Lökken, Gunvor (2008) Toddlarkultur om ett- och tvååringars sociala umgänge i förskolan. Lund: Studentlitteratur AB.

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: