Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabeta

Skapad 2018-10-12 09:41 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Alla barn har rätt till ett språk. Alfabeta kommer finnas i miljön här på Backebo för att hjälpa barnen att utveckla sitt språk.

Innehåll

BAKGRUND

Alfabeta har sin utgångspunkt på plantan men ska genomsyras i hela verksamheten. Vi pedagoger upplever att barnen har ett intresse av sitt namn och vad namnet innehåller för bokstäver. Efter lunch varje dag läser vi böcker. Tanken är att en lugn aktivitet tar vid samtidigt som barnen får berättelser, bilder och texter att utforska. 

MÅL

Varje barn ska känna att deras språk är viktigt. Här på Backebo fokuserar vi på detsvenska språket. Alfabeta ska finnas här för att stötta barnen till sitt språk. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi bygger upp miljöer som skapar vidare intresse för barnen. 

Alfabeta finns som en egen hörna på plantan, där sitter barnen gärna och tränar på att skriva sitt namn. Alfabeta tydliggörs även vid samlingar så som i t.ex. musik och sång. Varje dag läser vi böcker för barnen som är vakna efter lunch. Språket utmanas också mycket vid våra måltider. 

Barnen är med och ges möjlighet till inflytande av Alfabeta under all verksamhet. När barnen är i sina mindre grupper kan de t.ex få vara med och önska vad de vill göra kring Alfabeta. 

DOKUMENTATION

Arbetet med Alfabeta dokumenteras mycket med fotografering. Lärloggar skrivs också till barnen när de t.ex. tränar på att skriva sitt namn. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på avdelningsPUT, planeringstid, reflektionstid, teammöte och APK, för att utvärdera och få fram ev utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: