Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - ljud och ljus

Skapad 2018-10-12 09:57 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Fysik
Vi ska arbeta med hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat. Vi ska också arbeta med ljusets utbredning och hur ljus uppfattas av ögat.

Innehåll

Bedömning:

Utifrån olika arbetsformer som eleven själv väljer, ska eleven söka information från olika källor och använda informationen för att redogöra för hur ljud och ljus uppstår och breder ut sig. 

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vecka 45-48, höstterminen 2018

 

Begreppslista:

Ljud: molekyl, ljudvåg, vibration, starkt ljud, svagt ljud, frekvens, decibel

Ljus: absorbera, ljuskälla, ljusstråle, reflektera, pupill, skugga

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik åk. 4-6

Förmåga

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som...
På väg mot
...till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt.
...för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskapskrav
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ... om informationens och källornas användbarhet.
På väg mot
...enkla resonemang
...utvecklade resonemang
...välutvecklade resonemang
Kunskapskrav
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ... till sammanhanget
På väg mot
...viss anpassning
...relativt god anpassning
...god anpassning

Förmåga

Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även ... enkla frågeställningar och planeringar som det...
På väg mot
...bidra till att formulera ...går att arbeta systematiskt utifrån.
...formulera ...efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
...formulera ...går att arbeta systematiskt utifrån.
Kunskapskrav
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och...
På väg mot
...i huvudsak fungerande sätt.
...ändamålsenligt sätt.
...ändamålsenligt och effektivt sätt.
Kunskapskrav
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ... om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt...kan förbättra undersökningen.
På väg mot
...enkla resonemang ...bidrar till att ge förslag som
...utvecklade resonemang ...ger förslag som efter någon bearbetning
...välutvecklade resonemang ...ger förslag som
Kunskapskrav
Eleven ... dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
På väg mot
...gör enkla
...gör utvecklade
...gör välutvecklade

Förmåga

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kunskapskrav
Eleven har ... kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ... användning av fysikens begrepp.
På väg mot
...grundläggande ...ge exempel på och beskriva dessa med viss
...goda ...förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god
...mycket goda ...förklara och visa på enkla samband inom dessa och med god
Kunskapskrav
I... underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter och rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
På väg mot
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl
Kunskapskrav
I... underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
På väg mot
...enkla och till viss del
...utvecklade och relativt väl
...välutvecklade och väl
Kunskapskrav
Eleven kan ... energikällor, energianvändning och isolering med ... koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
På väg mot
...beskriva och ge exempel på ...viss
...förklara och visa på något enkelt samband mellan ...relativt god
...förklara och visa på olika enkla samband mellan ...god
Kunskapskrav
Eleven ... himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för ... resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
På väg mot
...beskriver och ger exempel på ...enkla
...förklarar och visar på samband kring ...utvecklade
...förklarar och visar på mönster i ...välutvecklade
Kunskapskrav
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
På väg mot
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: