Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering

Skapad 2018-10-12 11:04 i Allerums förskola Helsingborg
Förskola
Sociokulturellt arbetssätt

Innehåll

 

Våra tankar om vårt arbetssätt

 

Vi arbetar efter en sociokulturell arbetssätt, där vi ser att barnen och vi vuxna lär i samspel med varandra. Språket ser vi som ett viktigt verktyg för att vi ska kunna få kunskaper om varandras erfarenheter, men också för att man ska kunna göra sin röst hörd och få påverka sin situation och verksamhetens innehåll.

 


Vi är alla medskapare med barnen vilket innebär att vi pedagoger är en del i samspelet med barnen och därför också delaktiga i att skapa kunskap tillsammans. Vi jobbar på ett utforskande sätt där vi är nyfikna och intresserade av vad barnen visar intresse för, deras tankar och funderingar och vad de vill undersöka. Genom att barn och vuxna ses som medkonstruktörer av kunskap blir kreativitet och fantasin centrala aspekter av det utforskande arbetet och ger nya infallsvinklar till temats utveckling. 

Vi arbetar på ett tematiserat arbetssätt utifrån en vårt valda projekt (om djur och natur) för att kunna ge barnen möjligheter till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Detta genom att bestämma syfte och mål med temat och göra en grovplanering som strukturerar temaarbetet och ger ett stöd för vår vidare verksamhet. Genom att vara lyhörda och närvarande tar vi utgångspunkten från barnens visade intresse och tankar och för temat vidare. 

Vi ser språket vara av stor betydelse för inhämtning av kunskap vilket vi lägger stor vikt vid då vi har en kunskapssyn där vi ser att kunskap uppstår i dialoger, reflektioner, möten och relationer med barn/barn, barn/vuxna och vuxna/vuxna. Vi ser att kunskap skapas på olika sätt och i olika sammanhang och då också betydelsen av hur den pedagogiska miljön utformas - vad vi erbjuder såsom leksaker, material, skapande aktiviteter, aktiviteter och olika uttrycksformer så att barnen ges möjligheter att få uppleva med alla sina sinnen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: