Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduismen och Buddismen

Skapad 2018-10-12 13:01 i Toråsskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Alla människor har någon gång funderingar kring hur de skulle vilja att livet borde vara, hur livet bör levas och vad som är viktigt att göra här i livet. Religionskunskapsämnet har som utgångspunkt människans frågor om livet - livsåskådning. Vi ska få veta lite mer om hur man ser på frågor om livet utifrån hinduismen och buddhismen.

Innehåll

Innehåll

Arbetsområdet  kommer att ta upp följande

 • Hinduismen
 • Buddhismen

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under veckorna 45-49

Vad ska vi lära oss

Du ska få lära dig mer om Hinduismen och buddhismen. Vi kommer att jobba med de olika religionerna och få reda på mer om hur man tror på en eller flera gudar. Olika tankar om livets ursprung, mening och mål, vad som är rätt och fel, ont eller gott. Ämnet ska ge ökad förståelse för såväl egna som andras religioner och livsåskådningar. 

Vi kommer att jobba med följande förmågor

 • analysera andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 Hämtade från Läroplanen Lgr11 sidan 

Ord och begrepp

Monoteism, polyteism, brahman, atman, avatar, samsara, reinkarnation, karma, yoga, kaster, nirvana,

Arbetssätt

 • gemensamma genomgångar i helklass
 • läsa faktatexter från puls Religions grundbok.
 • enskilt arbete i digilär
 • se faktafilm från Sli.se
 • gemensamma diskussioner i helklass eller mindre grupper
 • se "världens sämsta indier"

Så får eleverna visa sina kunskaper

 • genom att delta aktivt i det dagliga arbetet på lektionerna såväl skriftligt och muntligt som aktivt lyssnande
 • muntliga diskussioner och resonemang i helklass och i mindre grupper
 • Avslutande prov

Bedömningsmatris

Se matris i religion under kunskaper, matriser. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: