Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik

Skapad 2018-10-12 13:08 i Rönnbäcksskolan Helsingborg
Ämnet motorik innehåller följande: - Rörelse och lek. - Rörelse i vatten. - Prova olika träningsformer. - Friluftsliv och utevistelse - Ämnes specifika begrepp och ord.
Grundsärskola 1 – 3 Motorik
Att utföra fysisk aktivitet genom olika rörelser ska ha en ökad effekt på människans inlärning. Det är även grundläggande för människans välbefinnande tillsammans med en hälsosam livsstil. Genom att få positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxten har visat sig ha en stor betydelse på vår fysiska aktivitet senare i livet. Både kroppen, känslor och våra sinnen samverkar i den motoriska utvecklingen. Detta främjar i sin tur vår självständigheten och vår hälsa

Innehåll

Motorik

För att öka elevernas inlärning kommer vi att ha 10 minuters rörelse varje dag. Detta kommer att ske innan första lektionen börjar för dagen. Vi kommer att variera mellan över och underkropp. Vi kommer även att på våra friluftsdagar utgå ifrån rörelse i olika miljöer och sammanhang.

Vi kommer inom ämnesområdet motorik att arbeta utifrån nedanstående punkter:

- Fin och grovmotoriska rörelser i vardagliga situationer både inomhus och utomhus.

- Grundläggande motoriska rörelser genom att dansa rullstolsdans, leka lekar tillsammans där eleverna ges möjlighet att styra lekarna. 

- Bada i uppvärmd bassäng och träna rörelser i vattnet, såsom balansera och flyta.

 

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Bedömningen kommer att ske löpande under läsårets gång. Detta kommer att ske i form av observationer vid de olika lektionerna. Jag kommer även att använda mig av matrisen nedan samt att skriva i elevernas individuella bedömningar.

.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande motoriska rörelser. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  MOT  1-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  1-9
 • Lekar, danser och andra rörelseaktiviteter och deras regler.
  MOT  1-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  1-9
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, kroppsuppfattning och självbild.
  MOT  1-9
 • Undersöka och orientera sig i närmiljön så väl med som utan digitala verktyg.
  MOT  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i att använda fin- och grovmotorik i olika aktiviteter både inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att utföra rörelser med balans och kroppskontroll.
  MOT   9
 • Eleven deltar i att använda kunskaperna i olika situationer.
  MOT   9

Matriser

MOT
MOTORIK Lgr11, bedömningsmatris, Kunskapsstaden Helsingborg

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

 • MOT   använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
 • MOT   se samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
 • MOT   genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
 • MOT   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
----->
----->
----->
----->
ANVÄNDA KROPPENS FÖRMÅGA
...att röra sig allsidigt i olika sammanhang
Deltar i olika grov och fin motoriska aktiviteter. Behöver handledning för att bli medveten om kroppens förmåga till rörelse.
Använder medvetet vissa rörelser (grov och fin motoriskt). Rör sig på ett funktionellt sätt i kända sammanhang.
Använder medvetet rörelser och med bestämt syfte. Visar tilltro till sin egna fysiska förmåga i olika kända aktiviteter och sammanhang.
Använder sig av medvetna rörelser med bestämt syfte och genomför olika fysiska aktiviteter i såväl kända som mindre kända sammanhang.
SE SAMBAND
...mellan rörelse, hälsa och livsstil
Deltar och känner välbefinnande av kroppslig aktivitet. Gör ett konstaterande utan att reflektera. Behöver handledning för att se samband.
Ser enkla samband mellan rörelse och välbefinnande.
Ser sambandet mellan rörelse och välbefinnande och kan med handledning reflektera över hur rörelse kan påverka hälsa och livsstil.
Ser samband mellan rörelse, hälsa och livsstil. Reflekterar och drar slutsatser på egen hand.
GENOMFÖRA OLIKA AKTIVITETER
...i utemiljö och i naturen
Deltar i kända aktiviteter tillsammans med andra i kända utemiljöer Behöver handledning i genomförandet.
Deltar i varierande aktiviteter och utemiljöer. Behöver viss handledning i genomförandet.
Medverkar varierande aktiviteter och i varierande utemiljöer.
Genomför en aktivitet som är anpassad efter situation, syfte och deltagare.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
...inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: