Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IT-kunskap

Skapad 2018-10-12 13:14 i Uppsävjaskolan Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska SO (år 1-3)
Öka elevernas kunskap om och användning av digitala hjälpmedel i skolan.

Innehåll

Användning av datorer under fritidstid.

Dels faller detta inom ett av våra prioriterade utvecklingsområden och är även en önskan från våra elever.

I samband med detta kommer vi även att  fortsätta samtala med eleverna om nätvett.

Tanken är att eleverna ges tillfälle bland annat att prova olika spel, skriva berättelser, tangentträning, faktasökning och lyssna på musik.

 

Tidsperspektiv

Vi kör detta fram till Jul, med en eventuell förlängning under nästkommande termin.

Aktiviteten kommer att ske på onsdagar från 14:45 - 15:45 sedan avslutning och undanstädning.

 

Genomförande

Vi har delat elevgruppen i två datagrupper som kommer att arbeta med detta varannan vecka på onsdagarna efter mellanmålet. Grupperna är blandade från våra klasser.

Vi kommer att boka upp datavagn och vara i ett av våra klassrum.

Aktiviteten kommer att vara frivillig, men eleven erbjuds möjlighet till datoranvändning under sin vecka.

Vi kommer att se till att alla aktiviteter sker under kontrollerade former med antal vuxna utifrån gruppens storlek.

 

Utvärdering

Vi kommer att ge eleverna möjlighet att två gånger per termin utvärdera projektet. Samtidigt kommer vi i personalen att utvärdera hur vi tycker att det har fungerat.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Lgr11  -
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: