Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2018-10-12 14:12 i Kaprifolgatans förskola Helsingborg
Förskola
Vi bygger vidare på sagan om Bockarna Bruse där barns språkande är i fokus.

Innehåll

Projekt- Bockarna Bruse

 

Projektet är baserat på en inventering av barnens intresse samt vårt gemensamma tema i vårt förskoleområde. Förra terminen jobbade vi med Bockarna Bruse och vi ser ett fortsatt engagemang kring sagan. Barnen berättar gärna om hur trollet ramlar ner i ån och med hjälp av flanosagan kan de återberätta hela sagan. Utöver det visar barnen ett intresse för djur, men även för fart och acceleration. Valet blev att ta avstamp i sagan om Bockarna Bruse och utmana barnen vidare i olika begrepp för att på så sätt få ett ökat ordförråd men också en större förståelse för ordens innebörd. 

Projektet är tänkt att synliggöras genom en levande lärmiljö. Bland annat har vi valt ett rum för uppbyggnaden av vårt projekt. Genom att ge barnen möjlighet till små möten kan barnen få tillfälle att reflektera och utveckla sin tankar tillsammans med varandra men också med oss pedagoger. 

Vi kommer använda oss av skapande på olika sätt när vi konstruerar delarna till vårt rum med hjälp av olika återvinnings material. Barnen får möjlighet att dramatisera och återge sagan i ett större sammanhang där kroppsspråket kan få större utrymme. 

Vidare kommer vi utmana barnen i deras matematiska förmåga genom antal och rumsuppfattning så som uppskattning av storlek och volym.

Med öppna frågor som tex. Vad tro du? Vad hände? Kan vi hjälpa barnen att reflektera och tillsammans komma på nya idéer. Barnen blir på detta sätt delaktiga i processen.

Föräldrar har en möjlighet att vara delaktiga genom att ta del av materialet i unikum.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: