Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sång & Instrumentspel Grundsärskola 4-6

Skapad 2018-10-12 17:12 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundsärskola 4 – 6 Musik
Under detta arbetsområde kommer vi att gå igenom hur man spelar ukulele eller gitarr, trummor och piano. Vi kommer att sjunga tillsammans, unisont och i kanon. Vi kommer också att lära oss att läsa rytmiska notvärden (fjärdedelar, åttondelar och halvnoter).

Innehåll

Under detta arbetsområde kommer vi att fokusera på att lära oss om några av de vanligaste ensembleinstrumenten för pop & rock. Vi arbetar för att lära oss att spela och sjunga enskilda stämmor tillsammans i grupp, för att lära oss att lyssna in varandra och samarbeta. Vi använder också musiklekar som hela havet stormar (med gång på fjärdedelar, åttondelar och halvnoter) och skicka pulsen runt i ring för att hålla gemensamt tempo i grupp. 

 

Under andra halvan av terminen kommer vi att fokusera på orkesterinstrument, samt jobba med formdelar i popmusik. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • sjunga, spela och skapa musik i olika sammanhang,
  Mu
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp, och symboler.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former och genrer: unison sång, kanon och ensemblespel.
  Mu  1-6
 • Imitation med röst, rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-6
 • Musikaliska symboler med bild, färg, siffer- eller bokstavsstöd, till exempel noter och ackord.
  Mu  1-6
 • Blås-, sträng-, tangent-, och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut och exempel på ensemblespel.
  Mu  1-6
 • Musikens formelement, till exempel intro, vers och refräng.
  Mu  1-6
 • Sång- och danslekar.
  Mu  1-6
 • Musik i olika kulturer och från olika epoker, till exempel folkmusik och populärmusik.
  Mu  1-6
 • Musikassociationer: bilder och känslor som kan uppstå när man lyssnar på musik.
  Mu  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet musik för att till exempel samtala om musik och utvärdera arbetsprocesser.
  Mu  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon.
  Mu  E 6
 • I ensemblespel medverkar eleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  E 6
 • Eleven kan medverka i att kombinera musik med andra uttrycksformer och i att imitera och gestalta musikupplevelser.
  Mu  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Mu  E 6
 • Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.
  Mu  C 6
 • I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  C 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser.
  Mu  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Mu  C 6
 • Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett väl fungerande sätt.
  Mu  A 6
 • I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
  Mu  A 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt kombinera musik med andra uttrycksformer genom att imitera och gestalta musikupplevelser.
  Mu  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om musik och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Mu  A 6

Matriser

Mu
Sång & Instrumentspel Grundsärskola 4-6

Rubrik 1

Insats Krävs
E
C
A
Sång
Eleven uppnår inte kraven för betygssteget E
Eleven kan medverka i att sjunga unisont och i kanon
Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan sjunga unisont och i kanon på ett väl fungerande sätt
Ensemblespel
Eleven uppnår inte kraven för betygssteget E
I ensemblespel medverkar eleven i att spela på något instrument och bidrar då till att använda enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett delvis fungerande sätt och använder då med viss säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
I ensemblespel spelar eleven på något instrument på ett väl fungerande sätt och använder då med säkerhet enstaka musikaliska symboler, byggstenar och formelement.
Orkesterinstrument
Eleven kan urskilja några vanliga orkesterinstrument och kan se och höra skillnad på olika instrumentfamiljer.
Eleven kan med säkerhet känna igen flera orkesterinstrument och skilja på olika instrumentfamiljer.
Eleven kan med stor säkerhet känna igen de flesta orkesterinstrumenten och skilja mellan instrumentfamiljer.
Formdelar
Eleven känner till de vanligaste formdelarna inom popmusik och kan i någon mån skilja dem.
Eleven känner till de vanligaste formdelarna inom popmusik och kan i någon mån skilja dem åt och förstå deras olika funktioner.
Eleven känner till de vanligaste formdelarna inom popmusik och kan skilja dem åt och förstå deras olika funktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: