👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktaskrivning 2019

Skapad 2018-10-12 21:45 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Vi ska läsa faktatexter och söka fakta samt skriva egna faktatexter.

Innehåll

Förmågor

Vi arbetar mycket med den kommunikativa förmågan samt analys förmågan i detta tema.

Eleverna ska ges förutsättning att utveckla sin förmåga att:

- skriva en faktatext

- läsa och analysera olika faktatexter och diskutera kring hur de är uppbyggda

- resonera kring olika faktatexters innehåll

- använda stödord

 

Kunskapskrav

Kunna läsa olika faktatexter och återberätta dessa.

Kunna söka fakta i böcker och på internet.

Kunna skriva egna faktatexter efter att ha sökt fakta från olika källor.

 

Genomförande

Vi kommer att läsa och skriva faktatexter.

Vi jobbar enskilt, i par, i grupp och i helklass.

  

Bedömning 

Du ska

- vara aktiv på lektionerna

- använda stödord för att skapa faktatexter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3