👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO, åk 1, årstider

Skapad 2018-10-13 08:50 i Växthusets skola Uppsala
I detta arbetsområde kommer du att få arbeta med de fyra årstiderna: varför de växlar, vad som kännetecknar dem och vad det innebär för djur och natur. Du ska även få arbeta med de högtider och traditioner som hör till de olika årstiderna.
Grundskola 1 NO (år 1-3) SO (år 1-3)
I Sverige har vi fyra årstider; höst, vinter, vår och sommar. Du ska få lära dig vad som händer i naturen under de olika årstiderna, hur det påverkar djur och människor samt varför vi har olika årstider. Vi kommer också att arbeta med vad de olika årstiderna betyder för oss - vissa saker tycker man mer om att göra under en särskild årstid. Du ska också få lära dig om några högtider kopplade till de olika årstiderna.

Innehåll

Mål och syfte med arbetsområdet

Du får kunskaper om biologiska sammanhang, begrepp, modeller och teorier. Du får möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och strukturer, till exempel miljömässiga.

 • Du ska veta att året delas in i månader och vilka månader vi har.
 • Du ska veta vilka årstider vi har och när de inträffar under året.
 • Du ska få en förståelse för årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider.
 • Du ska få en förståelse för varför vi har olika årstider.
 • Du ska kunna berätta om djurs och växters anpassningar till olika årstider.
 • Du ska kunna berätta om några olika högtider och traditioner som vi firar och varför vi firar dem.

Undervisningens innehåll

Du kommer att få lära dig genom att:

 • Lyssna
 • Samtala och diskutera
 • Titta på filmer
 • Rita, måla, skriva texter, återberätta
 • Göra undersökningar i naturen

Kunskapskrav (mål för åk3)

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
 • Eleven kan samtala om årstider och förändringar i naturen.
 • Eleven kan göra enkla observationer av årstider.
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Bedömning

Jag kommer att bedöma om du kan:

 • våra fyra årstider.
 • berätta om typiska tecken på årstiden.
 • berätta hur djur och växter anpassar sig till årstiden.
 • berätta om några högtider som firas under respektive årstid samt hur och varför vi firar dem.
 • enkelt berätta varför vi har årstider.

Du visar detta genom att vara aktiv i samtal, eget arbete, grupparbeten och diskussioner. Rita, måla, skriva texter och återberätta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3

Matriser

NO SO
Årstider och högtider

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Årstiderna
 • NO   3
Jag kan namnen på årstiderna och kan beskriva någon årstid.
Jag kan namnen på årstiderna och kan beskriva dem.
Djur och växter
 • NO  1-3
Jag kan med hjälp berätta om hur något djur och växt anpassar sig till årstid.
Jag kan berätta om hur några djur och växter anpassar sig till årstider.
Traditioner och högtider
 • SO   3
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om någon tradition och högtid.
Jag kan berätta om några traditioner och högtider.
Årstiderna
Jag kan med hjälp på ett enkelt sätt berätta hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra och hur det ger oss olika årstider.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra och hur det ger oss olika årstider.