Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grej of the day

Skapad 2018-10-13 10:27 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi Svenska som andraspråk Religionskunskap Historia Svenska
Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med ämnesövergripande undervisning i form av mikrolektioner, kallade Grej Of The Day blir du allmänbildad och lär dig lite om mycket. Vi behöver också träna oss i att skriva förhand och att skriva faktatexter med med hjälp av stödord.

Innehåll

Syfte

Syftet med GOTD är att ta till vara, väcka och underhålla elevernas nyfikenhet och lust att lära.

”Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former.” – LGR11

Det här kommer du lära dig:

Under läsåret kommer vi ta del av mikrolektioner inom de flesta av skolans ämnen. De kan handla om barnboksfigurer, historiska personer, platser i världen, byggnader, händelser som påverkar oss, begrepp och mycket mer.

Elevens mål

Genom undervisningen ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att:

● inhämta och utveckla kunskaper och värden.

● på ett lustfyllt och nyfiket sätt utforska och lära dig nya saker.

● formulera dig och berätta i tal och skrift.

● söka information från olika källor och värdera dessa

Så här kommer vi att arbeta:

Eleverna får ledtrådar före varje GOTD. Läraren kommer att, med stöd av bilder och/eller film samt text, berätta om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse / en person (en "Grej").  Eleverna antecknar i sin GOTD-bok med text och bild. Vi dokumenterar även på vår världskarta. Eleverna uppmuntras att skapa och hålla i sina egna grej of the day-presentationer.

Bedömning

 

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: