Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bosniska åk 1 - 3

Skapad 2018-10-13 19:54 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F – 9 Modersmål
Vi tränar på att tala, läsa och skriva.

Innehåll

 

Syfte

Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal-och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. (Lgr 11)

 

Undervisningens innehåll

- läsa och skriva

- tala, lyssna och samtala,

-läsförståelse,

-stavning,

-skiljetecken och stor bokstav,

- ordförråd.

 

Genomförande av undervisning

Eleverna tränar på att skriva bokstäver och enkla ord och meningar.

Eleverna läser olika enkla texter, de läser tyst och högt. 

De berättar och beskriver.

De lyssnar och samtalar samt tränar att uttala och betona i bosniska.

Genom olika övningar tränas stavning och användning av skiljetecken och stor bokstav.

Eleverna svarar på frågor efter varje text de läser och så tränar de på läsförståelse.

Genom arbete omkring olika teman utökar vi ordförråd . Vi jobbar med Bosnien och Hercegovinas kulturarv, årstider, djur och natur, traditioner och mat osv.

 

Bedömning:

Elevernas kunskaper bedöms kontinuerligt. Det bedöms elevens läsning, skrivande, uttal, läsförståelse och muntlig produktion.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: