👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min rymdresa - ett skrivprojket i 6 delar

Skapad 2018-10-14 09:08 i Frötuna skola Norrtälje
Grundskola F – 3 Svenska NO (år 1-3)
Du har fått äran att följa med i en rymdraket. Ni ska åka till en planet eller måne. Det kan vara en riktig planet/måne eller en tagen ur din fantasi! Välkommen ombord!

Innehåll

Kapitel 1. Avfärd

Berätta om dig. Hur ser du ut? Hur känner du dig? Vad har du med dig?

Berätta om dem som följer med. Hur ser de ut? Hur känner de sig? Vad har de med sig?

Berätta om rymdraketen.

Berätta om ert uppdrag i rymden. (Varför fick du följa med?)

Rita en bild på raketen.

 

Kapitel 2. Resan i rymden

Berätta om vem som gör vad i raketen.

Berätta hur ni äter och sover.

Berätta vad ni ser utanför rymdraketens fönster.

Händer det något roligt? Berätta!

Rita en bild på er i raketen eller på vad ni ser utanför raketen.

 

Kapitel 3. Landningen

Berätta hur landningen gick.

Berätta om hur det ser ut på planeten/månen. (Miljöbeskrivning)

Rita en bild som visar hur det ser ut där du landat.

 

Kapitel 4. Mötet

Det kommer någon/något. Beskriv personen eller varelsen.

Berätta om mötet och vad som händer. Är den du möter en vän eller fiende? Vad gör du? Behöver de dig? Vad händer?

Rita en bild på den/de du möter eller på det ni råkar ut för.

 

Kapitel 5. Problem/utmaning

Du ställs inför ett problem på planeten/månen.

Beskriv problemet/utmaningen.

Berätta om vilka som är med.

Berätta hur ni löser problemet/utmaningen.

Rita en bild på något valfritt från kapitlet.

 

Kapitel 6. Sista kapitlet

Skriv slutet på din berättelse.

Åker ni tillbaka eller stannar ni kvar? Tar ni med något/någon?

Rita en bild på något valfritt från kapitlet.

Uppgifter

 • Min rymdresa kapitel 4- kommentarer från Camilla

 • Min rymdresa: kapitel 1 - kommentarer från Camilla

 • Min rymdresa: kapitel 3- kommentarer från Camilla

 • Min rymdresa: kapitel 2- kommentarer från Camilla

 • Min rymdresa: kapitel 5 Kommentarer från Camilla

 • Min rymdresa: kapitel 6 Kommentarer från Camilla

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

NO Sv
Norrtälje kommun - Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens skrivutveckling (Alt. 2)

Avstämning A
SKRIVA Eleven börjar skriva för att uttrycka sig
Avstämning B
SKRIVA Eleven skriver kortare texter med enkelt innehåll
Avstämning C
SKRIVA - BERÄTTANDE TEXT OCH BESKRIVANDE TEXT Eleven skriver längre texter med handling och innehåll
Eleven har skrivriktningen klar för sig.
Eleven skriver så att texten är läslig för eleven själv och för andra.
Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven prövar att skriva för att kommunicera.
Eleven skriver text för att kommunicera.
Eleven skriver berättande texter med röd tråd och i huvudsak fungerande handling.
Eleven utforskar skrivandet genom att använda versaler och/eller gemener.
Eleven använder de flesta versaler och gemener på ett korrekt sätt.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet blir begripligt.
Eleven gör ofta mellanrum mellan orden.
Eleven gör mellanrum mellan orden.
Eleven söker och hämtar information från någon anvisad källa.
Eleven kopplar ihop i stort sett alla bokstavsljud med bokstäver.
Eleven kan stava några för eleven vanligt förekommande ord.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven bildar oftast meningar men markerar dem inte med stor bokstav och punkt mer än sporadiskt
Eleven visar förmåga att markera meningar med stor bokstav och punkt.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och och frågetexten i egna texter.