👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Akrylmåleri, Bob Ross

Skapad 2018-10-14 11:18 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundskola 5 – 9 Bild
Vi inspireras av Bob Ross och använder olika tekniker för att få fram strukturer och känslor med akrylfärgen.

Innehåll

Under några veckor jobbar vi gemensamt med Bob Ross och prövar olika tekniker för att få fram djup, känsla och strukturer i bilden. Vi använder svamp och penslar i varierade storlekar och på olika sätt för att nå resultatet vi är ute efter.

Vi blandar färg och utgår från primärfärgerna plus svart och vit. Eleverna får prova olika mängd färg för att få fram sin egna nyans att använda i sina bilder.

Vi arbetar i lager och blandar tekniker för att få fram rätt struktur för de olika delarna som är i bilden.

Vi jämför det material Bob Ross använder för att få fram olika känslor och sedan använder vi liknande material (som man enkelt kan få tag på hemma) för att uppnå liknande resultat.

Matriser

Bl
Bedömningsmatris enligt kunskapskraven för Bild

Förmågan att:

  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
Budskap
Når inte kunskaps- kraven
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Förmågan att:

  • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
teknik
Når inte kunskaps kraven
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Bildkomposition
Når inte kunskaps kraven
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Förmågan att:

  • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
ideer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang
Eleven kan presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
omdöme
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Förmågan att:

  • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
F-nivå
E-nivå
D-nivå
C-nivå
B-nivå
A-nivå
tolkning
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
uttryck
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Eleven beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.