👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ipadfodral

Skapad 2018-10-14 11:27 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Du ska sy ett Ipadfodral
Grundskola 5 Slöjd
I detta område ska du fördjupa din kunskap i sömnad och mönsterkonstruktion. Detta genom att sy ett Ipadfodral som passar till din skol-Ipad.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Bedömningen kommer att ske under hela arbetsprocessen från idé till färdig produkt. 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor som ska utvecklas är bland annat att formge och framställa en produkt. Välja tillvägagångsätt under arbetes gång som leder fram till en produkt och värdering av produkten. 

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen kommer delvis ske i genomgångar i gruppen och enskilt. Filmer och instruktioner både muntligt, bild och i skrift. Eget arbete och arbetet avslutas med en värdering i arbetet som antingen skrivs eller filmas in. Google dokument används för inlämning och beskrivning av området. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9