👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2018-10-14 11:38 i Torpskolan Lerum
Bråk och procent åk7
Grundskola 7 Matematik
I det här området ska vi arbeta med bråk och procent. Tal i bråkform användes långt innan man började räkna med decimaltal. Den romerska kejsaren Augustus krävde tex 1/100 i skatt när man sålde varor och 1/25 i skatt när man sålde slavar. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar och procent. Ju mer pengar man lånade, desto mer fick man betala i ränta.

Innehåll

I det här området kommer du att lära dig

 • om bråkform och blandad form
 • att växla mellan bråk-, decimal- och procentform
 • att jämföra och storleks ordna bråk
 • förlänga och förkorta bråk
 • addition, subtraktion och multiplikation med bråk
 • att beräkna andelen i procentform
 • förändring i procent
 • beräkna delen och det hela i procent
 • Att använda följande begrepp:

  bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdiga bråk, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, andel, delen, det hela,

  procent, procentform, decimalform 

Så här kommer vi att arbeta

Vi arbetar med uppgifter i boken (prio åk 7) för att träna på metoder och begrepp.

Vi har genomgångar av metoder, begrepp och hur man redovisar sina tankegångar med matematikens språk. 

Vi gör gruppövningar för att öva oss på metoder, problemlösning, begrepp, resonemang och kommunikation.

Problemlösning EPA

Du kommer få några inlämningsuppgifter (istället gör läxor) här på Unikum och vi kommer ha prov, datum bestämmer vi tillsammans.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • hantera bråkform och blandad form
 • växla mellan bråk-, decimal- och procentform
 • jämföra och storleksordna bråk
 • förlänga och förkorta bråk
 • göra beräknar med addition, subtraktion och multiplikation med bråk
 • beräkna andelen i procentform
 • beräkna förändring i procent
 • beräkna delen och det hela i procent

  

Du visar förmågorna genom att:

 • resonera under lektionerna i skrift, par, grupper samt helklass.
 • föra och följa resonemang genom att använda aktuella begrepp  
 • använda så passande (kvalitativa och effektiva) metoder som möjligt i arbetet
 • kommunicera/visa dina lösningar.
 • i problemlösning använda dig av lämpliga strategier, kommunikation, beräkningar, rimlighet

När visar du förmågorna?

 • elevbedömning själv-kamrat-lärare
 • kontinuerligt under lektioner
 • i små diagnoser, tester
 • i det prov som du gör i slutet av området

Se även matrisen nedan för mer detaljerad beskrivning av bedömningen.

Planering för området:

 

Veckoplanering

Vecka

Moment

Sidor

Att räkna

 

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

 

 

 

 

 

42

4.1 Tal i bråkform

122-128

124

125

125-126

 

 

4.2 Jämföra bråk

126-128

127

128

128

 

43

4.3 Förlänga och förkorta bråk

129-132

130-131

131-132

133

 

 

4.4 Addition och subtraktion av bråk

133-136

135

135-136

136

 

45

4.5 Multiplikation av bråk

137-140

139

139-140

140

 

 

4.6 Andelen i procentform

142-145

143-144

144-140

145

 

46

4.7 Beräkna andelen vid förändring

146-147

147

147

147

 

 

4.8 Beräkna delen med huvudräkning

148-149

149

149

149

 

47

4.9 Beräkna delen

150-153

151-152

152-153

153

 

 

4.10 Beräkna det hela

154-155

154-155

155

155

 

48

Begreppstest, Kapiteltest (E-PROV-måndag)Basläger/Hög höjd

158-165

 

 

49

Basläger/Hög höjd Prov Fredag

158-165

Träna inför provet

 

 

Uppgifter

 • Matematik: Repetition inför prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bråk och procent - Årskurs 7 ht-18

Du är påväg mot E
Du kan
Du når kunskapskraven för E
Du kan i huvudsak
Du når kunskapskraven för C
Du kan relativt väl
Du når kunskapskraven för A
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
inte helt de vanliga begreppen inom arbetsområdet.
förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet . bråk, täljare, nämnare, andel, bråkform, blandad form, förkorta, förlänga, decimalform, procentform, andel, delen och det hela
förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Metoder
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
inte helt använda dig av fungerande metoder för att göra enklare beräkningar med de fyra räknesätten utan digitala hjälpmedel inte helt kunna växla mellan bråkform och blandad form Inte helt kunna förlänga och förkorta bråk inte helt kunna beräkna delen och det hela i procent
kunna växla mellan bråkform och blandad form kunna växla mellan bråk-, decimal- och procentform kunna förlänga och förkorta bråk kunna addera, subtrahera och multiplicera enkla bråk kunna beräkna andelen, delen och det hela i procent kunna beräkna förändringar (ökning, minskning) i procent
kunna med säkerhet växla mellan bråkform och blandad form kunna med säkerhet växla mellan bråk-, decimal- och procentform kunna med säkerhet förlänga och förkorta bråk kunna addera, subtrahera och multiplicera svårare bråk kunna med säkerhet beräkna andelen, delen och det hela i procent kunna med säkerhet beräkna förändringar (ökning, minskning) i procent
använda olika metoder för att lösa problem i flera steg. Du motiverar och väljer metod efter vilket problem som ska lösas. använda kunskaper och metoder från andra delar av matematiken ex. geometri, procent, bråk och algebra vid lösning av olika typer av uppgifter.
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
inte helt lösa olika problem eller bedöma rimligheten i ditt svar
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
inte helt förstå en instruktion eller motiverar inte dina förklaringar eller ställer frågor
förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
inte helt redovisa dina tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de går att följa.
redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.