👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Val 2018

Skapad 2018-10-14 12:10 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vi arbetar med valet 2018, hur Sverige styrs, begrepp som demokrati och diktatur samt ideologier och hur dagens partipolitik i Sverige fungerar. Vi arbetar med begrepp inom Samhällskunskap och reflekterar kring valet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Val 2018

E
C
A
Kunskaper/begrepp
Du har grundläggande kunskaper om ämnet och kan genom detta beskriva enkla samband mellan olika samhällsstrukturer genom att använda dig av begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om ämnet och kan genom detta beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika samhällsstrukturer genom att använda dig av begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om ämnet och kan genom detta beskriva komplexa samband mellan olika samhällsstrukturer genom att använda dig av begrepp på ett väl fungerande sätt.
Förmågan att resonera
Du kan föra enkla resonemang om frågor som berör ämnet genom att beskriva enkla samband mellan olika relevanta faktorer.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om frågor som berör ämnet genom att beskriva förhållandevis komplexa samband mellan olika relevanta faktorer.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om frågor som berör ämnet genom att beskriva komplexa samband mellan olika relevanta faktorer.
Förmåga att värdera och uttrycka ståndpunkter
Du visar att du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du visar att du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativ väl underbyggda argument och kan i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du visar att du kan värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.