Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden ht2018

Skapad 2018-10-14 13:08 i Rydebäcksskolan Helsingborg
i vikingarnas spår
Grundskola 4 Historia Svenska
En ganska kort, men spännande, tid i den svenska och nordiska historien.

Innehåll

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att: 

 • beskriva hur människorna levde under vikingatiden.
 • förklara hur och varför vikingarna gav sig ut på resor.
 • ge exempel på likheter och skillnader mellan vikingarnas tro och den kristna tron.

 

Så här ska vi arbeta:

 • läsa om vikingatiden och svara på instuderingsfrågor i arbetshäfte 
 • lyssna på när din lärare berättar
 • använda ämnesspecifika begrepp 
 • delta i samtal och diskussioner i klassen
 • grupparbete, ni redovisar för klassen i expertgrupper 
 • titta på filmer, bland annat serien "Odens rike"  https://urskola.se/Produkter/147478-Odens-rike-Skapelsen 

 

Du kommer bedömas på vilket sätt du:

 • beskriver hur människorna levde under vikingatiden
 • hur du förklarar kring hur och varför vikingarna reste
 • ger exempel på likheter och skillnader mellan vikingatid och nutid
 • använder dig av begreppen du arbetat med

Du kommer att få göra ett skriftligt prov i form av ett brev.  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6

Matriser

Hi Sv
Bedömningsmatris historia år 4

>>>
>>>
>>>
Ny nivå
Faktakunskaper och begrepp
att använda kunskaper och begrepp
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Jag har vissa grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om vikingatiden . Jag behöver hjälp för att sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet med egna ord Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang
Jag kan beskriva och förklara fakta som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet Jag använder kunskapen i olika sammanhang.
Se likheter och olikheter
att reflektera, jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Jag kan med hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden och nutiden.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan med hjälp dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser
Jag reflekterar, jämför och drar slutsatser genom att använda olika källor. Jag använder faktakunskaper/erfarenheter och visar att jag kan ifrågasätta egna och andras åsikter
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
 • Hi  E 6
 • Hi  C 6
 • Hi  A 6
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att mest svara på enkla konkreta frågor om vikingatiden.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följd-frågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen
Formulera sig i skrift
att anpassa språket efter syfte, mottagare och sammanhang
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Jag kan med hjälp, skriva en text i form av ett brev. Brevet innehåller enkla beskrivningar och enkel handling.
Jag kan skriva ett brev som innehåller enkla beskrivningar och enkel handling. Jag anpassar språket till viss del efter syfte, mottagare och sammanhang.
Jag kan skriva ett brev som innehåller utvecklade beskrivningar och utvecklad handling. Jag anpassar språket till stor del del efter syfte, mottagare och sammanhang.
Jag kan skriva ett brev som innehåller välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling. Jag anpassar språket efter syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: