👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids tema: KREATIVT SKAPANDE

Skapad 2018-10-14 14:46 i Allerums skola Helsingborg
Grundskola 3 Bild Slöjd
Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritids. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och efarenheter, men också att eleverna kontinurligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska elevena erbjudas en variation av arbetsätt, uttrycksformer och lärmiljöer som intregerar omsorg och lärande.

Innehåll

Eleverna kommer att arbeta med uttrycksformer i 3D format i ett skapande och kreativt .

Vi har börjat med att måla djur i ett konstnärligt uttryck. Titta gärna i montern vid 3:ornas ingårn.

Vi fortsätter med at väva grytlappar och  minikuddar, Tvinnar kompisband, Roliga nyckelringar i Makramé .

NÄR : Start måndagar kl 15 och onsdagar kl 14.15. Detta är pågående veckans alla dagar på fritids till kl 16.00.

VAR: Fritidsgrupp 3-5

HUR: Materila plockas fram till eleverna. Efter de är klara stter vi in dem i montern för utställning.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -