Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 4 HT-18 Vikingatiden

Skapad 2018-10-14 15:27 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 Religionskunskap Historia

Innehåll

Vad ska vi lära oss?
- hur människornas liv kunde se ut (boende, mat, arbete, skrift).
- vikingarnas resor (skeppen, livet ombord, vart de åkte, varor de köpte och sålde samt orsaker till och konsekvenser av deras resor).
- göra jämförelser mellan olika tidsperioder (t.ex. mellan forntiden och vikingatiden och mellan vikingatiden och nutiden).
- människornas religion (asatron/hedendomen) och hur den påverkade deras sätt att leva (t.ex. synen på döden).
- spår från vikingatiden som vi kan se idag (t.ex. veckodagarnas namn, gatunamn och skeppssättningar).
- skillnaden mellan historiska källor (t.ex. en grav, ett mynt) och tolkningar (t.ex. teckningar, modeller av människor).
- vad historiska källor kan berätta för oss om vikingatiden samt vad det finns för svagheter/problem med en sådan källa.
- historiska begrepp (t.ex. orsak, tolkning, arkeolog) och ämnesbegrepp för vikingatiden (t.ex. handelsmän, plundra, långhus och träl).

Hur ska vi göra?
- läsa enskilt och tillsammans i läroboken Upptäck Historia (finns även att lyssna på via Inläsningstjänst).
- titta på filmer via SLI.
- diskutera i helklass, halvklass och mindre grupper.
- göra arbetsblad.
- göra övningar via Kahoot.
- använda "Drakskeppet" av Maj Bylock som högläsningsbok.
- arbeta med olika slags texter om vikingatiden i läromedlet Zick Zack Läsrummet åk 4.

Uppgifter

 • HI-prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
HISTORIA

--->
--->
--->
--->
Bondefamiljen
- hur de bodde - maten - arbetet på gården - runstenar
Jag behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper om hur det var att leva under vikingatiden.
Jag har grundläggande kunskaper om hur det var att leva under vikingatiden.
Jag har goda kunskaper om hur det var att leva under vikingatiden.
Jag har mycket goda kunskaper om hur det var att leva under vikingatiden.
Vikingarnas resor
- skeppen - livet ombord - vart de åkte - varför de åkte - varor de köpte och sålde
Jag behöver träna mer för att ha grundläggande kunskaper om vikingarnas resor.
Jag har grundläggande kunskaper om vikingarnas resor.
Jag har goda kunskaper om vikingarnas resor.
Jag har mycket goda kunskaper om vikingarnas resor.
Orsaker och konsekvenser
- att de reste - att de blev kristna
Jag behöver träna mer för att kunna ange en orsak och en konsekvens.
Jag anger en orsak och en konsekvens.
Jag anger flera orsaker och konsekvenser. ELLER Jag anger en orsak och en konsekvens som jag delvis förklarar.
Jag anger flera orsaker och konsekvenser. Jag förklarar dem på ett tydligt sätt.
Jämföra olika tidsperioder
- hur det var att leva
Jag behöver träna mer för att kunna göra enkla jämförelser.
Jag gör enkla jämförelser mellan olika tidsperioder.
Jag gör utvecklade jämförelser mellan olika tidsperioder.
Jag gör välutvecklade jämförelser mellan olika tidsperioder.
Spår i vår tid
- veckodagar - platsnamn - runstenar - skeppssättningar
Jag behöver träna mer för att kunna ge exempel på spår av vikingatiden i vår tid.
Jag ger något exempel på spår av vikingatiden i vår tid.
Jag ger flera exempel på spår av vikingatiden i vår tid. Jag förklarar dem delvis.
Jag ger flera exempel på spår av vikingatiden i vår tid. Jag förklarar dem.
Historiska begrepp
- orsak - konsekvens - likhet - skillnad - förändring
Jag behöver träna mer för att förstå och använda historiska begrepp.
Jag förstår och använder historiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Jag förstår och använder historiska begrepp på ett bra sätt.
Jag förstår och använder historiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Ämnesbegrepp
T.ex. handelsmän, långhus, offra, plundra, självhushåll, träl och vikingatåg
Jag behöver träna mer för att förstå och använda ämnesbegrepp
Jag förstår och använder något ämnesbegrepp på ett korrekt sätt.
Jag förstår och använder några ämnesbegrepp på ett korrekt sätt.
Jag förstår och använder flera ämnesbegrepp på ett naturligt sätt när jag pratar och skriver.
Historiska källor och tolkningar
Jag behöver träna mer för att veta skillnaden mellan en historisk källa och en tolkning.
Jag förklarar skillnaden på en historisk källa och en tolkning. Jag ger en orsak till att en historisk källa kan användas ELLER till att en tolkning inte kan användas för att få veta hur det var förr.
Jag förklarar skillnaden på en historisk källa och en tolkning. Jag ger en orsak till att en historisk källa kan användas OCH till att en tolkning inte kan användas för att få veta hur det var förr.
Jag förklarar skillnaden på en historisk källa och en tolkning. Jag ger en orsak till att en historisk källa kan användas OCH till att en tolkning inte kan användas för att få veta hur det var förr. Jag ger en orsak till att det finns problem med att ha en historisk källa som enda källa till hur det var förr.

Hi Re
RELIGION

--->
--->
--->
Beskriva asatron
t.ex. gudar och synen på döden
Jag behöver träna mer för att kunna göra en enkel beskrivning av asatron.
Jag gör en enkel beskrivning av asatron.
Jag gör en utvecklad beskrivning av asatron.
Spår idag
t.ex. veckodagarnas namn, platsnamn, personnamn
Jag behöver träna mer för att kunna ge exempel på spår av asatron som vi kan se idag.
Jag ger något exempel på spår av asatron som vi kan se idag.
Jag ger flera exempel på spår av asatron som vi kan se idag.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: