Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dramatiserat Luciatåg 2018

Skapad 2018-10-14 16:25 i Knappekullaskolan Lerum
Grundsärskola F – 4 Kommunikation Estetisk verksamhet Vardagsaktiviteter
Klassen ska tillsamman med 1-5 B och 1-5 C, öva in ett Luciaprogram i form av en dramatiserad saga. Detta ska framföras för anhöriga i december. I anslutning till detta ska vi under några veckor arbeta med drama.

Innehåll

Syfte:

Du ska få utveckla din förmåga att

 • skapa genom musik
 • samspela med andra
 • undersöka traditioner
 • tolka olika kommunikativa uttryck
 • planera och genom föra aktiviteter i vardagsmiljö
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

Centralt innehåll:

 • rytmik, rim och ramsor
 • spel på rytminstrument
 • sång
 • presentation och framträdande
 • kommunikation i olika sammanhang
 • traditioner
 • samhällets kulturutbud

Arbetssätt

 • Vi ska gå på två olika teaterföreställningar
 • Vi ska gå på bio
 • Vi ska dramatisera sagor på olika sätt
 • Vi ska arbeta med olika känslor
 • Vi ska öva in ett Luciaprogram
 • Vi ska framföra Luciaprogrammet för anhöriga.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur du deltar i våra olika aktiviteter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön,
  VAA
 • undersöka närmiljön, dess natur, historia och traditioner,
  VAA
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  1-3
 • Rytmik, rim och ramsor.
  ES  1-3
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  1-3
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  1-3
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  1-3
 • Olika sätt att skapa, till exempel imiterande och fritt.
  ES  4-6
 • Spel på musik- och rytminstrument.
  ES  4-6
 • Rollspel till exempel utifrån sagor, händelser och känslor.
  ES  4-6
 • Dramatisering av berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  4-6
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera, upprätthålla och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  4-6
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  4-6
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckas på olika sätt.
  KOM  4-6
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  4-6
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, sagor och myter.
  KOM  4-6
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  4-6
 • Närmiljön och dess traditioner och högtider.
  VAA  1-3
 • Närmiljön och dess historia, traditioner och högtider.
  VAA  4-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst och sjukvård samt fritids- och kulturutbud i närsamhället. Metoder för att söka information, såväl med som utan digitala verktyg.
  VAA  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: