👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematikboken Beta kap 1,2 och 3

Skapad 2018-10-14 18:15 i Elinebergsskolan Helsingborg
Här ska algoritmer i de fyra räknesätten befästas. Vi ska repetera och färdighetsträna. Även nya områden inom bråk och tal i decimalform ska du få möta. Hösten kommer avslutas med tid, tabeller och diagram.
Grundskola 5 Matematik
Nu kommer du få lära dig och repetera massor om de fyra räknesätten, addition, subtraktion, multiplikation och division. Det kommer bli allt från att repetera grunderna som själva multiplikationstabellerna och att göra uppställningar och räkna kort division.

Du kommer också få möta helt nya områden som decimaltal samt att göra beräkningar med dessa. Sist men inte minst kommer vi arbeta med tid, tabeller och diagram.

Innehåll

Syfte

 

 

Konkretisering av mål

Detta arbetsområde som är indelat i tre kapitel ska då få träna på följande mål:

Kap1

 • Metoder för att räkna algoritmer i de fyra räknesätten.
 • Välja lämpligt räknesätt.
 • Samband mellan bråkform och decimalform.
 • Tolka tallinjer med tal i decimalform
 • Läsa och uttrycka tal i decimalform
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Kap2

 • Samband mellan tal i bråkform och decimalform.
 • Siffrornas platsvärde
 • Huvudräkning i alla räknesätten
 • Jämföra tal i decimalformFörklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Kap3

 • Läsa av och ange tid
 • Samband mellan olika enheter för tid.
 • Utföra beräkningar med tid.
 • Avläsa och tolka information i tabeller och diagram
 • Hur lägesmått kan beräknas och användas i statistiska undersökningar.
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

Arbetssätt

 

 • Vi kommer att ha gemensamma diskussioner och genomgångar där du introduceras och får träna på de olika momenten. 
 • Du kommer att arbeta enskilt med din planering med uppgifter på olika nivåer.
 • Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp och lösa uppgifter som kräver kommunikation och resonemang.
 • Vi kommer att arbeta praktiskt för att synliggöra och förstärka de matematiska områdena.

 

Bedömning

Du kommer redovisa dina kunskaper på lektioner, vid genomgångar, enskilt arbete samt grupparbeten. Vi kommer även ha skriftliga test. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma