Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So åk 1

Skapad 2018-10-14 19:00 i Skuttunge skola Uppsala
Här kommer en beskrivning av hur vi kommer att arbeta i SO/till viss del NO under åk 1.
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under årskurs 1 kommer du att vara med på klassråd och lektioner där vi samtalar om livsfrågor och regler. På fredagar kommer du att vara med på klassens "guldstund" då vi reflekterar över skolans arbete under veckan och lyssnar till en värdegrundssaga. När vi tittar på filmer och "Lilla Aktuellt" kommer du att få vara med och diskutera aktuella händelser i samhället och få en förståelse till vad en demokrati är. Du kommer att få lära dig om FN och Barnkonventionen. På FN-dagen träffas åk och förskoleklassen och sjunger sånger tillsammans.

Innehåll

SO åk 1

Du kommer att få:

 • kunskap om demokratins principer och utveckla din förmåga att arbeta i demokratiska former.
 • lära dig att respektera alla människors lika värde och motverka mobbning, kränkande behandling och diskriminering. 
 • kunskap om vikten av respekt och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

FN och Barnkonventionen

 • betydelsen av alla människors lika värde.
 • Känna till några av barns och vuxnas rättigheter.
 • Känna till vad demokrati innebär.
 • Göra flaggor, fredsduva och skriva en dikt

Aktuella högtider

 • känna till hur några av de religiösa högtiderna firas. 

Samhällsfunktioner

 • Känna till aktuella händelser .
 • Känna till vad ett klassråd är.
 • Samtala om livsfrågor och regler.
 • Skola, sjukvård och räddningstjänst - hur hjälper samhällsfunktionerna oss?

 

Vad och hur gör vi?

Vi jobbar enskilt, i par eller i grupp.

Vi har regelbundna klassråd och lektioner då vi diskuterar och beslutar demokratiskt kring gemensamma regler och normer som ska gälla på vår skola .

Vi pratar om normer och lagar som finns i vårt samhälle genom att titta på filmer och läsa aktuell litteratur.

Med hjälp av film, skönlitteratur och berättelser samtalar vi om elevnära livsfrågor tex. hur man är en bra kompis.

Vi uppmärksammar FN- dagen då vi pratar om och lär oss kring barnens rättigheter, ”Barnkonventionen” genom samtal, bilder, filmer, litteratur.

Genom att se film, läsa och skapande arbete lär vi oss om några vanliga samhällsfunktioner.

Bedömning:

Du kommer att bedömas muntligt eller genom olika redovisningar av skapande arbete eller uppgifter du jobbat med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  SO  1-3

Matriser

SO
So åk 1

Uppnått
FN
Jag vet vad FN är och kan ge några exempel på vad de arbetar med.
Barnkonventionen
Jag känner till vad Barnkonventionen är och kan berätta om några artiklar ur den.
Demokrati/Samhällsfrågor
Jag vet skolans regler och vilka konsekvenserna blir om man bryter mot reglerna.
Klassråd
Jag kan delta aktivt i ett klassråd och förstår varför vi behöver normer och regler i samspel med andra.
Lilla Aktuellt och filmer
Jag kan delta i diskussion kring aktuella händelser och samtala om elevnära samhällsfrågor.
Samhällsfunktioner
Jag kan berätta om vilka samhällsfunktioner som behövs för att ett samhälle ska fungera.
Religiösa högtider
Jag kan beskriva hur man firar några religiösa högtider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: