👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 3

Skapad 2018-10-14 19:14 i Brunnsparksskolan Helsingborg
Vi kommer att arbeta med teknik för att väcka elevernas nyfikenhet i ämnet teknik. Syftet är även att de utvecklar sitt tekniska kunnande i en teknikintensiv värld.
Grundskola 3 Teknik
Vi kommer att titta närmare på hur vanliga husgeråd, leksaker och verktyg fungerar. Vi lär oss mer om krafter och material och om hur teknik påverkar vår vardag.

Innehåll

Syfte

Undervisning

Eleverna kommer att

 • delta i diskussioner om olika hur verktyg, leksaker och husgeråd fungerar.
 • möta några tekniska begrepp för att utveckla sitt tekniska kunnande och medvetenhet om framförallt teknik i vardagen.
 • tillverka en sprattelgubbe

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Teknik åk 3 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
* identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
Du **känner till** några vanliga tekniska föremål från vardagen och hur de används.
Du kan **beskriva enkla** tekniska föremål, hur de är utformade och hur de används.
Du kan **beskriva** tekniska konstruktioner utifrån hur de är utformade och hur de används.
* identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbetar förslag till lösningar
Du ser vardagliga problem som kan lösas med teknik.
Du ser vardagliga problem som kan lösas med teknik och **ger förslag** på lösningar.
Du ser vardagliga problem som kan lösas med teknik och **ger förslag** på lösningar samt **prövar och omprövar**.
* använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Du arbetar efter **enkla** beskrivningar och kan göra **enkla** skisser och modeller.
Du arbetar efter beskrivningar och gör skisser och modeller.
Du **utarbetar egna förslag** till beskrivningar, skisser och modeller. Du kan **bedöma** kvaliteten.