👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande matematik

Skapad 2018-10-14 19:47 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Grundskola F – 3 Matematik
Öva upp din färdighet att avläsa och ange den analoga och den digitala klockan, hitta mönster och antalsförståelse 0-10 använda dessa färdigheterna i vardagen.

Innehåll

Öva upp din färdighet att avläsa och ange den analoga och den digitala klockan, hitta mönster och antalsförståelse 0-10 använda dessa färdigheterna i vardagen.

 

Konkretiserade mål

Efter arbetsområdets slut ska du ha en förståelse för att:

  • avläsa och ange den analoga klockan
  • avläsa och ange den digitala klockan
  • storleks ordna talen 0-10 på en tallinje
  • härma, konstruera och bygga mönster

 

Undervisning och arbetsmetoder

  • filmer
  • diskussioner 
  • laborativa uppgifter
  • spel
  • puzzle

Matriser

Ma
Grundläggande matematik

>>
>>
>>
Har genomfört
Samband sekunder, minuter, kvartar, timmar, dygn, veckor, månader, kvartal och år
Du vet att det går 60 sekunder på en minut och 60 minuter på en timme.
Du vet att en halvtimme är 30 minuter.
Du vet att det går 15 minuter på en kvart och 4 kvartar på en timme.
Du vet att det går 24 timmar på ett dygn.
Du vet att det är 7 dygn på en vecka. Du kan veckodagarna.
Du vet att det är 12 månader på ett år. Du kan månaderna.
Du vet att ett år är 365 dygn och att vart fjärde år är det skottår och då är det 366 dygn på ett år.
Du vet att det är 52 veckor på ett år.
Du vet att det går 4 kvartal på ett år. Du vet att det är 3 månader på ett kvartal.

Analogtid

>>
>>
>>
Har genomfört
Rita in visare på klockan
Du kan hel och halvtimme.
Du kan kvart i / kvart över.
Du kan tjugo i / tjugo över.
Du kan tio i / tio över.
Du kan fem i / fem över.
Du kan fem i halv / fem över halv.
Avläsa klockan
Du kan hel och halvtimme.
Du kan kvart i / kvart över.
Du kan tjugo i / tjugo över.
Du kan tio i / tio över.
Du kan fem i / fem över.
Du kan fem i halv / fem över halv.

Digitaltid

>>
>>
>>
Har genomfört
Tid på digitalklocka
Du vet att efter klockan 12 fortsätter man räkna 13, 14, ..osv.. till 23 på de hela timmarna. Det kallas eftermiddags och kvällstid.
Du kan omvandla morgon- och förmiddagstid till eftermiddags- och kvällstid, och tvärt om, genom att ändra timmarna.
Du vet att man anger digital tid genom att skriva den timme som timvisaren senast passerade och sedan ange det antal minuter som minutvisaren gått sen dess.

Växla mellan analogtid och digitaltid

>>
>>
>>
Har genomfört
Omvandling
Du kan omvandla analog- till digitaltid och tvärt om, vid hel och halvtimme.
Du kan omvandla analog- till digitaltid och tvärt om, vid kvart i / kvart över och tjugo i /tjugo över.
Du kan omvandla analog- till digitaltid och tvärt om, vid tio i / tio över, fem i / fem över och fem i halv / fem över halv.

Talområdet 0-100

>>
>>
>>
Har genomfört
Talförståelse
Du kan ramsräkna talen
Du kan storleksordna talen
Du kan föra ett resonemang kring talens värde
Tallinje
Du har en förståelse för tallinjens uppbyggnad.
Du kan bygga upp en korrekt tallinje
Du kan sätta in talen korrekt på en tallinje

Mönster

>>
>>
>>
Har genomfört
Du kan hitta och följa enkla bildmönster
Du kan hitta och följa bildmönster
Du kan hitta och följa mer avancerade bildmönster