👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom,kristendom och islam

Skapad 2018-10-14 20:08 i Haverdals byskola Halmstad
Grundskola F Religionskunskap
Du ska lära dig mer om syskonreligionerna: judendom, kristendom och islam.

Innehåll

Mål med undervisningen

 • Känna till hur syskonreligionerna judendom, kristendom och islam har en gemensam historia 
 • Känna till symboler, ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum 
 • Känna till olika högtider och traditioner  
 • Känna till olika urkunder såsom bibeln, toran, koranen 
 • Känna till om de olika tankesätten kring kärlek och livet efter döden 
 • Känna till hur det är att växa upp inom de tre religionerna 
 • Känna till om religionernas utspridning i världen 
 • Känna till likheter och skillnader mellan religionerna 

 

Det här ska vi göra:

 

Lyssna på berättelser ur det Gamla testamentet

Skapa en faktabok för varje religion

Jämföra religionerna i en stödmall

Alla ska skapa ett eget quadrama där vi berättar om varje religion med text och bild. Vi ska även redovisa för likheter och skillnader mellan religionerna. 

Söka information från olika källor 

 

Ord och begrepp som vi kommer att gå igenom:  religion, symbol, gudsnamn, anhängare, utbredning, ursprung, viktiga personer, heliga skrifter/böcker/platser, församling, livsåskådning, levnadsregler, ritualer, högtider och vad händer efter döden. 

 

Det här ska vi bedöma

 

Din förmåga att:

 

 • Känna till hur syskonreligionerna har en gemensam historia  
 • Känna till olika begrepp inom religionerna 
 • Kunna resonera och uttrycka dina åsikter i olika diskussioner 
 • Kunna se skillnader och likheter mellan religionerna
 • Kunna sätta dig in i olika tankesätten och levnadsvillkoren

 

 Du visar dina kunskaper i diskussioner, i dina faktaböcker, i din stödmall där du har jämfört religionerna och i ditt quadrama där du sammanfattar det du har kommit fram till i dina faktaböcker och i din stödmall.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6