Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 2A

Skapad 2018-10-14 20:09 i Jutarumsskolan Halmstad
Planering utifrån boken "Koll på matematik 2A".
Grundskola 2 Matematik

Innehåll

Syfte, centralt innehåll och kunskapskrav

Se kopplingarna till läroplanen nedan. 

 

Förmågor

 • formulera och lösa problem
 • använda matematiska begrepp
 • föra och följa matematiska resonemang 

 

Arbetssätt

För att nå målen kommer vi att arbeta med:

 • matematikboken: Koll på matematik 2A
 • praktiska övningar
 • samtal om begreppen både i mindre grupp och i helklass.
 • synliggöra och tydliggöra matematiken med hjälp av bilder och filmer.
 • matematikövningar på ipaden
 • Numicon
Vi kommer att arbeta med
 • addition med tiotalsövergångar och olika strategier
 • subtraktion med tiotalsövergångar 
 • dubbelt/hälften
 • problemlösning
 • tid, kunna jämföra och uppskatta
 • klockan, kvart i/över, tio i/över och fem i/över
 • vikt: jämföra kilo och hekto
 • volym: jämföra deciliter och liter
 • tabeller och diagram
 • tanketavlor
 • multiplikation, 2an, 5an och tians tabeller 
 • division, division med 2
 • mönster
 • helhet och delar. 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga, dina kunskaper och ditt aktiva deltagande i 

 • att samtala
 • att lösa diagnoser
 • grupparbeten
 • enskilt arbete

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: