👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 3A kap 2

Skapad 2018-10-14 20:26 i Skuttunge skola Uppsala
Grundskola 3 Matematik
I det här kapitlet ska du träna på att räkna med multiplikation. Du kommer att träna på tabellerna 1-10. Matte är mer än att räkna i boken och därför kommer vi ha genomgångar, spela spel och prata matte med varandra.

Innehåll

I det här kapitlet kommer du träna på:

- multiplikationtabellerna 1-9

- att multiplicera med 10

- den kommutativa lagen (3x2 är samma sak som 2x3)

- de matematiska orden för multiplikation faktor x faktor = produkt. 

 

ARBETSSÄTT:

- Genomgångar i hel- och halvklass

- Räkna själv i boken

- Spel 

- Problemlösning tillsammans med andra

 

BEDÖMNING:

- Under arbetets gång bedöms hur väl du förstått genom att vi lärare går runt i klassrummet för att hjälpa och lyssna. 

- Under genomgångar bedöms ditt sätt att svara och vara aktiv.

- I slutet av kapitlet ska du göra "Vad har jag lärt mig" på sidan 110.

- Efter att kapitlet är slut så kommer du att skriva ett prov. 

 

Elevens matris:

TRÄNA MERA

DU KLARAR MÅLET

 

Du behöver träna mer på à

Du vet att det heter faktor x faktor = produkt i multiplikation.

Du behöver träna mer på à

Du kan välja rätt räknesätt för uppgiften och lösa uppgiften på rätt sätt.

Du behöver träna mer på à

Du vet att upprepad addition (+) är samma sak som multiplikation.

T.ex. 7+7+7+7 =28 är samma sak som 7x4=28

Du behöver träna mer på à

Du kan använda huvudräkning när du räknar med tal där svaret blir mellan 0-20.

Du behöver träna mer på à

Du kan räkna uppgifter i multiplikationstabellerna 1-9 och ofta räkna rätt.

Du behöver träna mer på à

Du kan berätta för en lärare eller kompis hur du räknat och tänkt vid olika uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
    Ma
  • Centralt innehåll

  • Ma  1-3
  • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
    Ma  1-3

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
Huvudräkning
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.