👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva novell

Skapad 2018-10-14 21:54 i Tunabergsskolan Uppsala
Vi kommer att arbeta med novellen som genre. Vi går igenom typiska drag, uppbyggnad samt läser olika noveller.
Grundskola 9 Svenska
En novell är en kort skönlitterär text. I det här arbetsområdet kommer vi att läsa och lyssna på noveller. Vi kommer att gå igenom typiska drag för genren och avslutar med att skriva en egen.

Innehåll

Arbetsgång

Vi kommer att:

 • läsa och lyssna på noveller  
 • diskutera och reflektera kring innehåll och uppbyggnad,
 • repetera de typiska dragen för genren,
 • skriva egen novell. Din novell kommer att delta i Tunabergsskolans tävling "Novellpriset". Vinnaren kommer att koras i samband med att skolan firar Nobeldagen.

 

Uppgifter

 • Kamratrespons - mall

 • Kamratrespons - mall

 • Kamratrespons - mall

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Novell

E
C
A
Innehåll
Eleven skriver en novell med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp. Textens berättarperspektiv är i huvudsak konsekvent.
Eleven skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp. Textens berättarperspektiv är konsekvent.
Eleven skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp. Textens berättarperspektiv är konsekvent.
Struktur
Novellen har en i huvudsak fungerande struktur med en dramaturgi som har en enkel uppbyggnad. (Det finns en inledning, en vändpunkt och en avslutning.) Textbindningen är enkel.
Novellen har en relativt väl fungerande struktur med en dramaturgi som har en relativt komplex uppbyggnad. (Det finns en inledning, en vändpunkt och en avslutning som samspelar.) Textbindningen är utvecklad.
Novellen har en väl fungerande struktur med en dramaturgi som har en komplex uppbyggnad. (Det finns en effektiv inledning, en tydlig konflikt, en vändpunkt och en överraskande avslutning som samspelar väl.) Textbindningen är välutvecklad.
Språk
Enkelt ordval. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak. Blandar tempus till viss del. Följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken, stavning och grammatik.
Varierat ordval som passar novellen. Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Använder korrekta tempusformer relativt väl. Följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken, stavning och grammatik.
Träffande, varierat och specifikt ordval som passar innehållet i novellen väl. Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Använder korrekta tempusformer väl. Följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken, stavning och grammatik.