👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räknesätt och räknemetoder, 7a ht 2018

Skapad 2018-10-14 22:07 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Matematik
Att utföra beräkningar med säkerhet är viktigt inom de flesta områden där man använder matematik, både i yrkeslivet och privat. Arbetsområdet ska hjälpa dig att bli säkrare i beräkningar och att kunna avgöra om svaren är rimliga genom att göra överslag.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad?

Du kommer att få arbeta med att...

  • se sambanden mellan de fyra räknesätten
  • göra beräkningar med räknesätten
  • avrunda tal och göra överslag

Hur?

Vi kommer att ha traditionella genomgångar om olika sätt att utföra beräkningar. Vi kommer ha olika gemensamma aktiviteter för att öka förståelsen, men du kommer också att arbeta en hel del på egen hand och har då möjlighet att välja och anpassa svårighetsgraden på dina uppgifter. I boken finns grundkurs som alla arbetar med och efter det följer kurs 1 för dig som behöver träna mer och kurs 2 för dig som fort blir klar och behöver mer utmaningar.

Vi tränar oss i att tala matematik och att sortera och värdera information genom att arbeta med gruppledtrådar.

Matriser

Ma
Bedömning

F
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Begrepp
Du har baskunskaper om sambanden mellan räknesätten. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner väl till.
Du har goda kunskaper om sambanden mellan räknesätten. Du använder dem på ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om sambanden mellan räknesätten. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.
Metoder
Du kan göra beräkningar med skriftliga metoder och överslag i huvudet på ett ganska bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra beräkningar.
Du kan göra beräkningar med skriftliga metoder och överslag i huvudet på ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra beräkningar.
Du kan göra beräkningar med skriftliga metoder och överslag i huvudet me4d stor säkerhet. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra beräkningar.
Problemlösning
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Kommunikation
Du redogör för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt så att det är delvis möjligt att följa tankegångarna.
Du redogör för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt så att redovisningen mestadels är klar och tydlig.
Du redogör för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och redovisningen är välstrukturerad och tydlig med ett korrekt matematiskt språk.
Resonemang
Du kan föra enkla resonemang om resultatens rimlighet. I matematiska diskussioner kan du förstå andra och förklara och motivera på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Du kan föra utvecklade resonemang om resultatens rimlighet. I matematiska diskussioner kan du förstå andra och förklara och motivera på ett sätt som för resonemangen framåt.
Du kan föra välutvecklade resonemang om resultatens rimlighet. I matematiska diskussioner kan du förstå andra och förklara och motivera på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Ma
Planering

Område/Undervisning
Grundkurs
Kurs 1
Kurs 2
Detta måste du minst lära dig
Arbeta gärna också med
42
Samband mellan räknesätten
45 - 48
- Enkla samband mellan de fyra räknesätten
42
Avrundning och överslag
70 - 71
78
- Avrunda på rätt sätt - Göra enkla överslag i huvudet
43 - 45
Räknemetoder
49 - 55
58 - 60
61 - 62 80 - 81
- Enkla metoder för de fyra räknesätten
- Delbarhetsregler - Multiplar
45
10, 100, 1000
64 - 65
74 - 75
- Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000 i huvudet
46
Enheter och enhetsbyten
66 - 67
76
- Använda de vanligaste prefixen (kilo-, hekto-, deci-, centi-, milli-) - Enkla enhetsbyten
46
Blandade räknesätt
68 - 69
77
79
- Att utföra beräkningar i rätt ordning - Att använda parenteser
- Mer om blandade räknesätt - Primtal - Sammansatta tal