Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Addition och subtraktion år 3

Skapad 2018-10-15 07:12 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 3 Matematik
Du kommer att träna strategier för addition och subtraktion i talområdet 0-200. Du kommer även att träna strategier för problemlösning.

Innehåll

Arbetssätt och bedömning

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta med:

 • färdighetsträning
 • positionssystemet, likhetstecknets betydelse och tiokompisarna
 • hur symboler för tal kan och har sett ut i olika tider
 • problemlösning och hur man presenterar sina lösningar
 • konstruera egna matteproblem
 • resonera om och lösa problem i grupp
 • gemensamma genomgångar och du kommer att få arbeta självständigt.  

 

Bedömning:
Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda strategier för addition och subtraktion
 • dokumentera dina uträkningar
 • vara aktiv i diskussioner och resonemang.
 • lösa och konstruera problemlösningsuppgifter

 

Du förväntas lära dig:

Strategier för att lösa additionstal som: 78 + 46 och 136 + 57

Strategier för att lösa subtraktionstal som: 54 -26 och 134 - 56

Strategier för problemlösning av olika typer av problem

Hur symboler kan användas för olika tal.

Hur en uträkning ska se ut med bild, uträkningar och tydligt svar med enhet.

Att göra egna problemlösningsuppgifter.

Diskutera, resonera, bedöma och ge konstruktiv kritik på egna och andras lösningar. 

Lösa enkla talmönster som 2, 3, 5, 8, ___ ___

Uppgifter

 • Ma

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: