👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknad

Skapad 2018-10-15 08:29 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola F Svenska Samhällskunskap
Work, work, work - under veckorna vi jobbar med området kommer du PRAO:a, vi kommer gå igenom begrepp och lagar inom arbetsområdet och se filmer.

Innehåll

Syfte: har en inblick i närsamhället och dess arbetsliv och kunskaper om arbetlivet.

Vi kommer att titta på film och diskutera arbetslivet och dess villkor. Vi kommer att utgå från läroboken men även använda internet.

Det vi kommer att ta upp är bl.a. arbetstagare, arbetsgivare, sociala avgifter,  fackföreningar, arbetsmiljö, skyddsombud, utbildning, jämställdhet mm.

Bedömning enligt matris på Unikum.

 

 

Uppgifter

 • PRAO-dagbok

 • Söka jobb - Personligt brev och CV

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9

Matriser

Sv Sh
Arbetslivet

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Arbetslivet
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang Visar kunskaper om arbetlivets regler.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang. Visar bra kunskaper om arbetslivets regler
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang Visar mycket goda kunskaper om arbetslivets regler

Sv Sh
CV, personligt brev

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
1. Förmågan att skriva olika slags texter. Medvetenhet om olika genrer
 • Sv  E 9
 • Sv  C 9
 • Sv  A 9
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation. Du har oftast gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Du har gjort lämpliga språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation. Du har gjort lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och tänkta läsare.
Ny aspekt
Språkets struktur Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
Du skriver texter med enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer. Texten visar viss variation i ordval. Styckeindelningen underlättar läsningen genom att varje stycke är en sammanhållen helhet.
Du skriver texter med utvecklad textbindning samt Texten visar variation i ordval.relativt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer. Väl fungerande styckeindelning – ofta med tydliga kärnmeningar.
Du skriver texter med välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till språkliga normer och strukturer. Texten visar variation och omsorg i ordval och uttryck. Variation på styckenas längd inspirerar läsningen och markerar deras olika tyngd.