👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering

Skapad 2018-10-15 08:58 i Raus Planterings skola Helsingborg
Grundskola F
Hur vet du vilken väg som är rätt? Hur ska du hitta hem till din nya kompis? Hittar du på Väla? Vilken väg är den snabbaste? Detta är några frågor du kommer arbeta med inom arbetsområdet orientering.

Innehåll

Så här kommer du arbeta med orientering:

Lära dig hur tecknen för start, kontroll och mål ser ut på kartan.       

Du kommer arbeta med olika kartor. Jämföra vad du ser på kartan och hur verkligheten ser ut.

Du kommer använda en karta över skolgården.

Prata om vad “passa kartan” innebär.

Lära dig olika karttecken genom olika lekar och program på ipad och smartboard.

Du kommer få öva på att sätta ut kontroller i salen, på skolgården, i skogen och markera på kartan var kontrollen är.

Du kommer få öva på begrepp kring rumsuppfattning, ovan, under, framför, vid sidan av mm.

 

Dessa förmågor kommer du att arbeta med:

Begreppsförmåga: Du kommer öva på att förklara vad dessa orden betyder; orientering, passa kartan, mål, start, kontroll och olika karttecken.

Kommunikativ förmåga: Du kommer öva på att resonera om var på kartan du är och vad olika tecken innebär i val av väg.

 

 

Matriser

Orientering

Jag.....

Karttecken
berättar att det finns karttecken och namnger något karttecken
namnger fem karttecken
namnger 10 karttecken
Kartkunskap
visar var på kartan jag är
förflyttar mig från en punkt till en annan på kartan
förflyttar mig från en punkt till en annan på kartan på ett genomtänkt sätt