Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt åk 7

Skapad 2018-10-15 10:00 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Arbetsområde om lag och rätt
Grundskola 7 Samhällskunskap
Lagar och regler, behövs det verkligen? Vad skulle hända om vi inte hade lagar och regler? Vilka lagar finns det i Sverige? Vem är det som bestämmer? Och vad händer om vi bryter mot lagen?

Innehåll

Syfte - Varför?

Eleverna ska utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor, och samhällsstrukturer där sociala, ekonomiska, och rättsliga aspekter är centrala.

Centralt innehåll - Vad?

Under detta arbetsområde kommer du utveckla dina kunskaper om:

 • Hur går det till i en rättsprocess (från brott till straff)
 • Vad finns det för olika typer av brott?
 • Vad finns det för olika typer av staff/påföljder?
 • Vilka rättigheter och skyldigheter har vi i samhället?
 • Hur har brott och straff sett ut i Sverige genom historien?
 • Varför begår människor brott?
 • Samhällsvetenskapliga begrepp såsom lag, domare, åklagare, mened som exempel

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer arbeta på följande vis:

 • Läsning av faktatexter
 • Arbeta med frågor
 • Diskussioner
 • Olika praktiska/muntliga övningar

 Bedömning - Vad kommer bedömas?

 • Din delaktighet i klassrumsundervisningen
 • Din aktivitet under gruppdiskussioner
 • Din förmåga att använda och förstå begrepp
 • Din förmåga att uttrycka tankar och åsikter både skriftligen och muntligen
 • Din delaktighet i de praktiska och muntliga momenten

Uppgifter

 • Riskfaktorer

 • PPT Lag & rätt

 • Begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9

Matriser

Sh
Lag och rätt åk 7

Lag och rätt åk 7

E
C
A
Begreppsförståelse
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöker strukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Diskuterar samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värderar och resonerar
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: