👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utemiljö som läranderum

Skapad 2018-10-15 10:33 i Vigelsjögårds förskola Norrtälje
Förskola
På uppstarten vi augusti planerade vi på sländan att under hösten lägga vikt på HUR vi använder oss av utomhusmiljön som läranderum, det vill säga gården och vår närmiljö, då vi ser vinster med att dela barnen i mindre grupper. Barnen har alltid uppskattat att gå till skogen och flera har uttryckt sin önskan.

Innehåll

Vad säger Lpfö 98 och forskningen om utemiljö som läranderum

I Läroplanen för förskolan står det att barnen ska ges möjlighet att växla mellan olika aktiviteter under dagen samt att utevistelsen bör ge barnen möjlighet till lek i både planerad miljö (förskolans gård) och i naturmiljö (oplanerad). Årstidernas skiftningar ger oss rika möjligheter att samtala kring naturens kretslopp och naturvetenskapliga fenomen samt att barnen utvecklar respekt för för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Genom att vi utforskar omvärlden kommer vi också få språkliga utmaningar, reflektera kring matematiska begrepp och stärka vår gemenskap genom att ge varandra en hjälpande hand men även att få känna tilltro till sin egen förmåga. 

Inledning på aktiviteterna

Från hösten har vi delat gruppen i två, vi har utforskat vårt närområde för att observera vad som fångar barnen. Barnen har lekt fri lek, Haft it uppdrag, jämfört olika naturföremål såsom pinnar, stenar, kottar och utforskat närmiljön från/till förskolan och skogen samt samlat naturmaterial till förskolans ateljé. 

Hur går vi vidare?

Vi tänker oss att vi fortsätter att gå i mindre grupper i olika konstellationer och så länge barnen vill. Den fria leken får ta stort utrymme med skogens material som rekvisita. Vi har tänkt oss en tråd mellan inne och utemiljön, det vi samlar ute använder vi oss av inne.

Vi har även pågående it uppdrag som vi kan använda både inne och ute.

Vi kommer att plantera tall/gran kottar

Spela in ljud med ipaden mm 

Vi lägger extra vikt på det barnen vill/ önskar 

 

 

 

                   

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016