👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Pluto

Skapad 2018-10-15 10:34 i Oskarströms förskola Halmstad
Halmstads mall för Gemensam pedagogisk planering i förskolan (GPP)
Förskola

Beskrivning av tema och antal veckor. Tänk på att samtliga kursiva hjälptexter är just hjälptexter och bör raderas innan du publicerar din planering.

Innehåll

Projektets/temats namn

(Här kan ni skriva projektets/temats namn om ni inte har det i den övergripande rubriken.)

Varför?

(Vad framkom i förra kvalitetsberättelsen/arbetet, åtgärder, förändra, ompröva, utveckla, vilka mål finns i planen mot diskriminering och kränkande behandling, vilka mål finns i handlingsplanen kring språk och kommunikation - åtgärder utifrån målbilderna språk och kommunikation, barnens intresse, erfarenheter och behov).

Syfte/Mål

Syfte övergripande

 

För barnen

Vad vill vi att barnen skall utforska/upptäcka/ uppleva/lära? (Förmågor, färdigheter, förståelse, förtrogenhet, fakta, begrepp)

För pedagogerna

Utvecklingsfråga/nyfikenhetsfråga för året, vad behöver vi undersöka i vår verksamhet?

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Kopiera och klistra in valda mål från Läroplan nedan

 

Planera och genomföra

Arrangera miljöer/situationer/relationer som möjliggör:

  • det kompetenta barnet
  • barns inflytande
  • vårdnadshavares involvering
  • kreativitet och de hundra språken
  • att lära tillsammans och av varandra
  • nyfiket, lustfyllt, utmanande, lärande och utforskande aktiviteter
  • variation i arbetsformer
  • olika gruppkonstellationer
  • introduktion av material, aktiviteter, rutiner mm
  • för barnen att ställa hypoteser

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Utvärdering – dokumentation som behövs för att analysera och utvärdera målen som valts. (Vi kan välja några eller flera av målen för utvärdering).

Vad ska dokumenteras?

Hur ska dokumentationen göras?

När ska dokumentationen göras (regelbundet, inte bara i slutet)?

Vem/vilka genomför dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av dokumentationen (själva utvärderingen)?

Koppling till teori, forskning - vetenskaplig grund