Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2018-10-15 11:59 i Nolhagaskolan Alingsås
Planering för arbetet med kolföreningarna och dess användning och betydelse i vårt samhälle.
Grundskola 8 Kemi
Kolatomen, kolföreningar, kolets kretslopp och organiska material

Innehåll

Ämne: Kemi 

Arbetsområde: Kolföreningarnas kemi - organisk kemi

 

 

Varför brinner vissa ämnen bättre? Är det bättre för miljön med elbil än bensinbil? Kan det finnas en molekyl i mig, som varit i en dinosaurie? Hur kan man ta bort en oljefläck?

Sådana här frågor och liknande kan du besvara när vi har jobbat färdigt med det här ämnesområdet :)

Konkreta mål:

När vi är klara med detta ska du...
- känna till olika former av kol
- veta vad som menas med organiska ämnen
- veta vad som händer när organiska ämnen brinner ( = reaktionsformeln för förbränning )
- kunna namnen på de fyra första alkanerna, rita deras strukturformel och berätta om egenskaper och användningsområde hos dem.
- veta vad som menas med alkener och alkyner
- känna till olika slags bränslen och vad de använts till, hur och var man utvinner dem
- beskriva kolets kretslopp i naturen, både kortare och längre kedjor
- veta vad raffinering av råolja innebär och känna till destilleringsprocessen och vilka produkter som bildas
- känna till olika sorters alkoholer, deras användningsområden och strukturformler
- känna till vanliga organiska syror
- kunna ge exempel på olika estrar, förklara hur de bildas och beskriva vad de används till
- veta vad som menas med "lika löser lika"

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- resonera runt frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och hur du använder fakta och beskriver konsekvenser

- genomföra laborationer, jämföra resultaten med frågeställningarna och hur väl du kopplar ihop resultaten med begrepp och teorier i dina slutsatser och hur väl du dokumenterar detta

- förklara och visa på samband när du använder dig av begrepp, modeller och teorier för att förklara hur olika organiska ämnen fungerar och reagerar

- beskriva hur bränslen och andra organiska kemikalier används i vardagen och  hur väl du visar på samband när du beskriver energiomvandlingar och kolets kretslopp.

- underbygga dina resonemang runt människans användning av energi och naturresurser och hur dessa påverkar miljön och vilka åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling

Undervisning:

 

Vi kommer att  se på utbildningsklipp om kol i ren form och i föreningar och jobba med diskussionsfrågor som hör till. Vi kommer att läsa faktatexter på ugglans kemi och öva begrepp som hör till området. Vi kommer att titta gemensamt på artiklar om hur vi använder kol i industrin och i samhället. Vi kommer att lära oss mer om viktiga processer som fotosyntes, förbränning, bränsleframställning och cellandning mm. Vi kommer att genomföra enkla laborationer med kolföreningar. 

 

I uppgiften nedan ska du, med hjälp av bilderna, beskriva kolets kretslopp. Du ska starta kretsloppet i råolja som raffineras till något bränsle och ingår i en förbränning.  Fortsätt sedan kretsloppet där fotosyntes, cellandning och nedbrytning av dött material finns med. (om det känns svårt hjälps vi åt och tar exempel tillsammans)

 

Lycka till! :)

Uppgifter

  • Kolets kretslopp, fotosyntes och förbränning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: