👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2018-10-15 12:29 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Engelska
Engelska åk 6

Innehåll

Varför ska vi göra det? Vad är syftet?

 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför våra möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

 

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Vad ska vi göra? Vad kommer jag att få undervisning om?

Vi kommer att träna på att läsa och lyssna på olika sorters texter inom ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vi kommer att träna på att tala och skriva om vardagliga situationer och intressen.

Vi kommer att träna på grammatiska strukturer och stavning.

Vi kommer att träna på att självständigt arbeta med olika läromedel som övar förmågan att förstå innehållet i texter, förstå instruktioner och öka ordförrådet. 

 

Hur ska jag göra det? Det här ska vi göra:

Du kommer att få lyssna till olika slags engelska texter för att sedan tillsammans med lärare läsa texten högt för varandra och förstå innehållet.

Du kommer att få skriva egna engelska texter (på dator). 

Du kommer att få tala engelska tillsammans med lärare.

Du kommer att få arbeta med läromedlet Bingel, för att öva på att förstå innehållet i texter, förstå instruktioner och öka ditt ordförråd.

Du kommer att få träna på stavning och grammatik.

 

Det här ska bedömas:

- hur du förstår och tolkar innehållet i talad engelska och i olika slags texter

- hur du formulerar dig och kommunicerar i tal och skrift

- hur du använder språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

-hur du anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Allmän bedömningsmatris engelska

Med stöd/till viss del.
Enkel/Grundläggande
Utvecklad/God
Välutvecklad/Mycket god nivå
Reading
Writing
Speaking
Listening