Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sked/slev

Skapad 2018-10-15 13:06 i Drottningdals skola Norrtälje
Planering för tema: Urholkningsteknik - sked/slev,
Grundskola 4 – 6 Slöjd
I slöjden arbetar vi i många olika material och provar på olika tekniker. Vi arbetar från ide till färdig produkt och du får träna din kreativitet.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjligheter att utveckla dina idéer, fundera över olika lösningar, tillverka föremål och värdera slutresultatet. Detta ger dig möjlighet att väcka din nyfikenhet att utforska i olika material på ett kreativt sätt.

I undervisningen ger vi dig förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur du kan arbeta med dessa kunskaper.

Du får också kunskaper om din arbetsmiljö och om hur vi ska arbeta för att vara snälla mot miljön.

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du kommer att få arbeta med hela processen från idé via praktiskt arbete till värdering.

Undervisning/Metoder

Vi kommer att ha olika typer av genomgångar.

Du kommer att arbeta praktiskt och värdera ditt arbete i loggboken.

Bedömning och redovisning

Bedömning sker under arbetets gång samt efter avslutat arbete enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Bedömningsmatris i slöjd, åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Slöjdföremål
Du kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt tillverka en sked/slev med hjälp av instruktioner.
Du kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt tillverka en sked/slev med hjälp av instruktioner.
Du kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt tillverka en sked/slev med hjälp av instruktioner.
Hantverkstekniker
Du kan använda verktyg och redskap på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett i ändamåls enligt sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett i ändamåls enligt sätt med skicklighet.
Säkerhet
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Du kan använda verktyg och redskap på ett säkert sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett enkelt sätt.
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett utvecklat sätt.
Utifrån vad du ska göra och med hänsyn till miljön väljer du arbetssätt och motiverar dina val på ett väl utvecklat sätt.
Inspirationsmaterial
Du hjälper till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du utvecklar idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som du själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen hjälper du till att formulera olika sätt att komma vidare.
Under arbetsprocessen väljer du med lite hjälp olika sätt att komma vidare.
Under arbetsprocessen väljer du själv olika sätt att komma vidare.
Ge omdömen
Du kan enkelt berätta vad du har gjort och hur den blev. Du använder SLÖJDPORTFOLIO för att skriva ner din berättelse.
Du kan utvecklat berätta vad du har gjort och hur den blev. Du använder SLÖJDPORTFOLIO för att skriva ner din berättelse.
Du kan välutvecklat berätta vad du har gjort och hur den blev. Du använder SLÖJDPORTFOLIO för att skriva ner din berättelse.
Tolka
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då enklelt om symboler, färg, form och material
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då utvecklat om symboler, färg, form och material
Du tittar på slöjdföremålets utseende och berättar då välutvecklat om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: