Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer & värden 18/19

Skapad 2018-10-15 13:30 i Tallbackens förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola
Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Föräldrarna ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i för­ skolan. Att förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll är därför en förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande.

Innehåll

Avdelning

Blå

Prioriterat mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet och respekt solidaritet och ansvar

Nuläge

Vi har arbetat mycket med gruppen och känner att barnen tar mer hänsyn till varandra. Vi  påminner barnen om att prata med varandra. Vi ser att de hjälper varandra  mer och använder sitt språk mer än tidigare.

Utveckling pågår när barnen

 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Fortsätta med gruppstärkande aktiviteter. Ge barnen ansvar och utmaningar i att se andras behov och att alla behövs i gruppen.

 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentars rutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: