Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism och elektricitet

Skapad 2018-10-15 13:54 i Långavekaskolan Falkenberg
Magnetism och elektricitet med övergång till kemi. Hur kommer det sig att magneter attraherar och repellerar? Vad är elektricitet? Bränslen, elförsörjning och klimat.
Grundskola 4 – 6 Fysik Kemi
Plus och minus, nordpol och sydpol samt små, små elektroner.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska träna på att

 • använda dina kunskaper för att resonera kring energi och miljö
 • genomföra experiment och dokumentera dem
 • använda dina kunskaper för att förklara hur magnetism och elektricitet fungerar

Bedömning - vad och hur

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om:

 • vad magneter är och hur de fungerar
 • vad elektricitet är och hur det fungerar
 • batterier och elektriska kretsar
 • energi, energiförsörjning och hur det påverkar miljön
 • hur man genomför experiment och dokumenterar dem

 

Du visar dina kunskaper genom att

 • lämna in inlämningsuppgift kring elektricitet och magnetism
 • genomföra och dokumentera experiment
 • lämna in uppgiften kring energiförsörjning
 • delta i diskussioner och samtal

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med följande:

 • experiment
 • vår egen variant av Grej of the Day
 • egna inlämningsuppgifter
 • samtal och dsikussioner

Uppgifter

 • Labbrapport elektricitet

 • Labbrapport elektricitet

 • Labrapport Magnetism

 • Elektricitet

 • Magnetism

 • Labrapport Magnetism

 • Magnetism

 • Elektricitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Fy  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp.
  Fy  C 6
 • I utvecklade och underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  C 6
 • Eleven kan också förklara och visa på något enkelt samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med relativt god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: