Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbete och försörjning

Skapad 2018-10-15 14:35 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Sjuksköterska, musiker, veterinär, brandman, journalist, konstnär, snickare, kemist, brevbärare - listan på yrken kan göras nästan hur lång som helst. Kanske har du redan bestämt dig för vad du vill syssla med efter skolan, men troligare är nog att du inte riktigt vet och tycker att det är svårt att redan nu välja vilket yrke du ska satsa på i framtiden. Innan du börjar jobba är det bra att ta reda på vilka regler som finns på arbetsmarknaden. Måste jag betala skatt? Hur gammal ska jag vara för olika typer av jobb? Kan man jobba även på kvällarna, och varför är det inte bra att jobba svart?

Innehåll

De stora frågorna vi arbetar för att besvara är:

- Vilka olika utbildningsvägar finns det?

- Hur går det till att bli anställd?

- Vilka rättigheter och skyldigheter har du som arbetstagare?

Arbetssätt:

Vi kommer att arbeta med detta område genom att:

 • Arbeta med läroboken (s. 74-95).
 • Film(er)
 • Övningsuppgifter
 • Rollspel

För att klara momentet krävs att du:

 •  är med i muntliga diskussioner.
 • övar till testet i slutet av arbetsområdet. 

Detta kommer att bedömas:

 •  Din insats under lektioner
 • Ditt resultat på kunskapstestet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Arbetsmarknad

Analysförmåga
Jag har grundläggande kunskaper om vad arbetsmarknaden är.
Jag har goda kunskaper om vad arbetsmarknaden är.
Analysförmåga
Jag kan även föra enkla resonemang om hur arbetsmarknadens parter påverkar och påverkas av varandra. (ex. förhandlingar, kollektivavtal, lagar, lönesättning)
Jag kan även föra utvecklade resonemang om hur arbetsmarknadens parter påverkar och påverkas av varandra.
Kommunikativa förmågan
Jag kan värdera och uttrycka åsikter i frågor som rör arbetsmarknaden med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Jag kan värdera och uttrycka åsikter i frågor som rör arbetsmarknaden med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i ganska stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Begreppsförmåga
Jag kan använda några viktiga begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda flera viktiga begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: