Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik F-1, Taluppfattning lå 18/19

Skapad 2018-10-15 15:21 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 1 Matematik

Vi kommer att arbeta med förmågorna i matematik utifrån elevens utveckling och behov. Förmågorna kommer att bedömas i åk 1.

Vi arbetar mycket praktiskt för att öka barnens förståelse för de matematiska tänkandet.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i matematik ska syfta till:

Detta kommer vi att arbeta med:

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar, arbeta i mindre grupper i par och enskilt.

 

- ramsräkna 0-100

- ramsräknar uppåt och neråt - 0-10.

- talkompisar 0-5 och veta sambandet mellan både addition och subtraktion. 

- jobbar mycket praktiskt och visar med material av olika slag, tex "Jag har fem apelsiner och äter upp 2. Hur många apelsiner har jag kvar?"

- öppna utsagor (2+ _=4), (4=_+2)

- spåra och skriva siffrorna 0-5.

- jobbar med mattespråket på olika sätt. Ex siffran 2 - betyder också tex 2 apelsiner, klockan 2, ordningstalet andra. 

- ämnesord/grundläggande begrepp i vardagen (på, under, i, bredvid, över, bakom, framför, före, efter)

- matematiska begrepp (likhetstecknet, addition, subtraktion, hälften, dubbelt, fler, färre, lika många, större än och mindre än och mönster )

- mönster;  bygga- och konstruera egna mönster

- talmönster; - 2-, 5- och 10-skutt.

- Strategier (0 förändrar ingenting, stört först, konsollera subtraktion med addition, kommutativa lagen).

- räknesagor (rita, skriva, mattepråk,rimlighet) - "Jag har 6 köttbullar och äter upp 6 köttbullar. Hur många köttbullar är kvar på tallriken?" 

  På mattespråket skrivs detta 6-6=0

- problemlösning 

 

 

Vi arbetar med:

- spel av olika slag

- laborativt material ex Unifixklossar mm.

- arbetsschema med siffrorna

- Ser på "Mattelandet" (www.sli.se) och andra 

 

Förmågor som ska bedömas:

Vi kommer  bedöma din förmåga att:

 • ramsräkna 0-100
 • ramsräknar uppåt och neråt - 0-10.
 • förstå sambandet mellan siffra och antal 0- 10, 10-20
 • förstå sambandet mellan addition och subtraktion 0-10, 10-20
 • förstå innebörden av likhetstecknet =, större än > och mindre än <
 • förstå sambanden mellan de geometriska objekten och förklara var dessa finns i vardagen
 • förstå begreppen udda-jämnt, fler-färre, dubbelt-hälften samt förståelsen för talmönster i 2-, 5- och 10-hopp
 • resonera och förklara hur du ritat, byggt eller konstruerat egna mönster.

 

 • kunna lösa enkla problem genom att samtala, resonera, förklara, rita, motivera och formulera med matematiskt språk.

 

 • förstå vad begrepp och ord betyder och hur de hör ihop med varandra.

 

 • söka, samla, värdera, pröva, strukturera och sortera information samt kunna olika matematiska strategier.

 

 • kunna välja strategier och metoder som är anpassade till problemets karaktär samt reflektera över om svaret är rimligt.

 

 

-Ej klart här nedan!

- talkompisar 0-5 och veta sambandet mellan både addition och subtraktion. 

- jobbar mycket praktiskt och visar med material av olika slag, tex "Jag har fem apelsiner och äter upp 2. Hur många apelsiner har jag kvar?"

- öppna utsagor (2+ _=4), (4=_+2)

- spåra och skriva siffrorna 0-5.

- jobbar med mattespråket på olika sätt. Ex siffran 2 - betyder också tex 2 apelsiner, klockan 2, ordningstalet andra. 

- ämnesord/grundläggande begrepp i vardagen (på, under, i, bredvid, över, bakom, framför, före, efter)

- matematiska begrepp (likhetstecknet, addition, subtraktion, hälften, dubbelt, fler, färre, lika många, större än och mindre än och mönster )

- mönster;  bygga- och konstruera egna mönster

- talmönster; - 2-, 5- och 10-skutt.

- Strategier (0 förändrar ingenting, stört först, konsollera subtraktion med addition, kommutativa lagen).

- räknesagor (rita, skriva, mattepråk,rimlighet) - "Jag har 6 köttbullar och äter upp 6 köttbullar. Hur många köttbullar är kvar på tallriken?" 

  På mattespråket skrivs detta 6-6=0

- problemlösning 

 

 

 

 

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: