Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden och Andra Världkriget

Skapad 2018-10-15 16:29 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi kommer att fortsätta att läsa om Världskrigens tid, men nu med fokus på andra världskriget. Vi kommer att se till orsaker och resultat och resonera kring olika problemställningar som uppkom.

Innehåll

Varför?

Andra världskriget är det största krig som någonsin drabbat mänskligheten. Hur blev denna katastrof möjlig? Hur kunde nazisterna komma till makten? Hur kunde Förintelsen få hända? Många saker ställdes under denna tid på sin spets, till exempel när det gäller det personliga ansvaret, hur man handlade mot andra människor. Detta kommer vi att diskutera. Vi kommer också att studera de viktigaste händelserna under kriget.

 

Vad?

(Ur ”centralt innehåll”, LGr11:) Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen. De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkfördrivningar och folkmord. Förintelsen. Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.

 

Hur?

Vi kommer att ha genomgångar med olika övningar kopplade till dessa. Vi kommer att läsa olika texter, både ur fackböcker, skönlitteratur och olika läroböcker och vi kommer också att se en del film.

 

Redovisning:

Inlämning av uppgifter samt skriftligt prov.

 

Frågor att testa sig själv med! Om du har koll så kan du berätta om följande:

a)    Årtalen då andra världskriget började och slutade.

 

b)    Den kaotiska situationen i Tyskland efter första världskriget: Hur såg kaoset ut och vad berodde det på?

 

c)    Hur Hitler utnyttjade kaoset i sin propaganda: Hur förklarade Hitler situationen, vilka lösningar föreslog han?

 

d)    Hur Hitler provocerade övriga Europa under mellankrigstiden.

 

e)    Nazismens ideologi (”tankar och åsikter”) ut i stora drag.

 

f)     Andra världskrigets förlopp i stora drag.

 

g)    Hur Sverige agerade gentemot Tyskland under andra världskriget.

 

h)    Förintelsen i sammandrag utifrån de tre stegen ”Ni får inte leva här som judar”, ”Ni får inte leva här” och ”Ni får inte leva”.

 

g) Orsakerna till att det blev ett andra välrdkrig

 

i) Vad gav andra världskriget för resultat

Uppgifter

  • Test

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

E
C
A
Tidsperioder
  • Hi  7-9
  • Hi  7-9
  • Hi  7-9
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Fortsätta utvecklingslinjer
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: