Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellankrigstiden, Andra världskriget & Förintelsen

Skapad 2018-10-15 20:21 i Björkvallsskolan Uppsala
Grundskola 9 Historia
Andra världskriget är den hittills mest omfattande och blodigaste konflikten i människans historia. Under kriget miste mellan 50 och 60 miljoner människor livet, varav ca 13 miljoner i Förintelsen. Under detta arbetsområde kommer vi att fördjupa oss i hur och varför det kunde hända, men också vilka konsekvenser det fick ur olika perspektiv!

Innehåll

Historia VT20 årskurs 9  
 
 

 

Vad vi kommer att lära oss om i arbetsområdet  

 • Ryska revolutionen och kommunismen 
 • Mellankrigstiden ur flera olika perspektiv  
 • Andra världskrigets förlopp från början till slut 
 • Viktiga och avgörande händelser 1939–1945 
 • Förintelsen och några av dess överlevare 
 • Början av nästa period; Kalla kriget 1945–1991  
 

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet på lektionerna

 • Genomgångar, textläsning, instuderingsfrågor och diskussioner 

 

 

Kunskapskrav kopplade till arbetsområdet  

Grönt = kunskapsmål  

Gult = kunnandemål 

 • Använda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter 
 • Resonera kring orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor 
 • Förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i 
 • Dra slutsatser om människors levnadsvillkor med hjälp av historiskt källmaterial  
 • Granska källmaterial kritiskt för att avgöra dess trovärdighet och relevans  
 • Använda historiska begrepp som hör hemma inom den aktuella tidsperioden 
 
 
 

 

Uppgifter

 • Prov WW2

 • Komplettering prov WW2

 • Slutversion Tobias Rawet del 7 och 8

 • Tobias Rawet del 7

 • Krigets händelseförlopp - läxa v.5

Matriser

Hi
Kunskapkrav historia åk 7-9

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­mord.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
Villkor och värderingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Använda källmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: